TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Vi phạm rộng rãi lỗi nguy hiểm, Chứng khoán SmartInvest bị phạt nặng

Ngày 20/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong ngành nghề chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán SmartInvest (HAMISC) tổng số tiền 365 triệu đồng do công ti đã vi phạm rộng rãi lỗi hiểm nguy. Chi tiết:

- Phạt tiền 85 triệu tiền việt do Chứng khoán SmartInvest đã không lưu giữ toàn diện hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ can hệ đến hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

- Phạt tiền 100 triệu tiền việt do Tổ chức kinh doanh đã vi phạm pháp luật về thương lượng ký quỹ chứng khoán. Đến ngày 09/01/2020, Tổ chức kinh doanh đã có lên tiếng khắc phục vi phạm về giao dịch ký quỹ.

- Phạt tiền 50 triệu tiền việt do công ty đã sắp xếp người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo qui định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Theo lên tiếng của Công ty, tới ngày 09/01/2020 Công ti đã có đủ số lượng người hành nghề theo quy định.

- Phạt tiền 70 triệu đồng do Công ty không tạo lập, duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ. Theo công bố của Công ti, đến ngày 09/01/2020, Công ti đã kiện toàn lại bộ phận Kiểm toán nội bộ, bố trí nhân sự có chứng chỉ chuyên ngành cu lì hợp, duy trì hoạt động và thực hiện báo cáo theo đúng quy định.

- Phạt tiền 60 triệu tiền việt do công ti đã báo cáo không đúng thời hạn. Đến ngày 09/01/2020, Công ti đã rà soát quy trình, yêu cầu các bộ phận chuyên trách bám sát các quy định của pháp luật để thực hiện báo cáo đúng quy định.

Quyết định có hiệu lực kể trong khoảng ngày 20/01/2020.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: mua nha

Đăng nhận xét