TIN TỨC MỚI

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

TPHCM: Ban hành Luật pháp về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020

Luật pháp này nhằm xác định giá đất áp dụng đối với các trường thích hợp pháp luật tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Nhân tố 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai, hộ mái ấm, tư nhân đang dùng đất mà chuyển mục đích dùng đất theo pháp luật tại khoản 30 Yếu tố 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ, thuộc trường thích hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền dùng đất, giá khởi điểm đấu giá quyền dùng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền dùng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có trị giá (tính theo giá đất trong Bảng giá đất do UBND TP ban hành) dưới 30 tỷ đồng; 

Đối với trường phù hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để yếu tố chỉnh cho chu kỳ tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được nhà nước cho thuê dùng tham gia mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, BĐS, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) trong khoảng 30 tỷ đồng trở lên; giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm (không bao gồm trường thích hợp thuê đất dùng vào mục đích kinh doanh thương nghiệp, phục vụ, bất động sản); 

Mức giá để đấu giá quyền dùng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị của nả của công ty, công ty, tổ chức. Hệ số nhân tố chỉnh giá đất này được vận dụng tùy theo từng nhóm đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn thị xã, thị xã và các nhân tố khiến cho tăng, giảm giá đất.

Riêng trong Khu Kĩ nghệ cao, hệ số yếu tố chỉnh giá đất ứng dụng cho đơn vị, tư nhân được nhà nước cho thuê đất thanh toán thuê đất hàng năm; thuê đất thanh toán thuê đất một lần cho cả thời điểm thuê sử dụng vào mục đích trực tiếp sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; thuê đất thanh toán thuê đất một lần cho cả thời điểm thuê sử dụng tham gia mục đích buôn bán thương mại, dịch vụ, buôn bán nhà ở thương nghiệp, văn phòng cho thuê đối với trường thích hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có trị giá (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng. Hệ số vấn đề chỉnh giá đất trong khu này được tính tùy theo mục đích sử dụng.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem nhiều hơn: bat dong san

Đăng nhận xét