TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Tổng Bí thơ: Dồn vào một chỗ đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án hiểm nguy trong năm 2020

Thực hiện kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

Ngày 15/1, Ban Lãnh đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ 17 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thơ, Chủ toạ nước Nguyễn Phú Trọng , Trưởng Ban Lãnh đạo.

Phiên họp nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2019; bàn luận, cho quan niệm về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công việc năm 2020.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thơ, Chủ toạ nước, Trưởng Ban Chỉ huy Nguyễn Phú Trọng, nêu rõ, nhìn lại năm 2019 và trong khoảng đầu nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng tới nay, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã có bước tiến khỏe khoắn, với nhiều chủ trương, biện pháp chợt phá, đi tham gia chiều sâu, đạt phổ biến kết quả rất quan trọng, trọn vẹn, đồng bộ, rõ rệt hơn, được cán bộ, đảng viên và dân chúng đống ý, hưởng ứng, bình chọn cao.

Tham nhũng được kiềm nhạo báng, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm; góp phần cần thiết giữ vững bình ổn chính trị, sản xuất kinh tế - xã hội, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, theo Tổng Bí thơ, Chủ tịch nước, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành gần 80 văn bản nhằm tăng nhanh công tác xây đắp Đảng, hệ thống chính trị và PCTN; Quốc hội ban hành 63 luật, pháp lệnh, 66 nghị quyết; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 611 nghị định, 532 quyết nghị, 197 quyết định, góp phần hoàn thiện chế độ phòng dự phòng ngặt nghèo để "không thể tham nhũng".

Công tác rà soát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy hỏi tố, xét xử, theo Tổng Bí thơ, Chủ tịch nước, được chỉ huy tăng cường, đi vào chiều sâu, tạo bước chợt phá mới trong công tác nhận thấy, giải quyết tham nhũng.

Cấp ủy, ủy ban rà soát các cấp đã thực hiện kỷ luật đối với hơn 420 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý khiến cho trái.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chấp hành kỷ luật và bắt buộc Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ chấp hành kỷ luật đối với 3 đơn vị đảng trực thuộc Trung ương và hơn 20 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 5 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

 Tổng Bí thư: Tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng trong năm 2020 - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp.

Tính trong khoảng đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng tới nay, đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 21 Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng (2 Ủy viên Bộ Chính trị), 22 sỹ quan cấp tướng trong hàng ngũ trang bị.

Qua công việc thanh tra, kiểm toán đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi, giải quyết nguồn vốn 135.816 tỷ đồng và trên 897 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.967 tập thể và phổ thông tư nhân; chuyển tập đoàn thăm dò giải quyết 98 vụ việc, 121 đối tượng; tập trung chấm dứt thanh tra, kiểm toán các dự án thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận thị trấn hội khác biệt thân mật và các vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Khởi tố mới và hồi phục dò xét 19 vụ án, xét xử 10 đại án trong năm 2020

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, năm 2019, Ban Chỉ huy theo dõi, chỉ đạo giải quyết 67 vụ án, 55 vụ việc, trong đó khởi tố mới và hồi phục khảo sát 19 vụ án; đã chấm dứt dò hỏi 22 vụ án/132 bị can; đã truy tìm tố 21 vụ án/108 bị can; xét xử sơ thẩm 20 vụ án/85 bị cáo; xét xử phúc án 15 vụ án/157 bị cáo; nhất là đã đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, tinh vi, dư luận phố hội khác biệt quan tâm.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII tới nay, Ban Chỉ đạo đã lãnh đạo giải quyết 107 vụ án, 90 vụ việc, đã xét xử sơ thẩm 53 vụ/550 bị cáo; xét xử phúc án 43 vụ/412 bị cáo, với các mức án nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn.

Một trong những kết quả nổi trội đáng chú ý là việc nâng cao hiệu quả công việc thu hồi của cải bị choán đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (đã thu hồi được số tiền hơn 35.000 tỷ đồng; riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ huy đã nhất thời giữ, kê biên của nả, phong tỏa tài khoản, chặn lại thương lượng của nả giá trị gần 24.000 tỷ đồng).

Tổng Bí thư, Chủ toạ nước đánh giá, công tác thông tin, tuyên truyền, chung, giáo dục về PCTN có phổ thông đổi mới. Các tổ chức tính năng đã chủ động hiểu tình hình lối suy nghĩ, dư luận phường hội, định hướng cung ứng, công khai kết quả và những trắc trở dư luận ân cần trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế. Chiến trường Nước nhà và các công ty thành viên tiếp diễn phát huy vai trò giám sát, phản biện thị trấn hội; thi hành có hiệu quả việc thu nạp và giải quyết tin tức phản ảnh, tố cáo về tham nhũng, tiêu hao. Các công ty truyền thông, tin báo đã hăng hái đẩy mạnh tuyên truyền về công việc PCTN.

Ban Lãnh đạo, Thường trực Ban Lãnh đạo, các Thành viên Ban Lãnh đạo và Tổ chức Túc trực của Ban Chỉ huy tiếp diễn thay đổi, nâng cao hiệu quả công việc, sâu sát, quyết liệt, phối thích hợp ăn nhịp, đồng bộ, cố gắng cao.

Nêu nhiệm vụ trong năm 2020, TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh quan điểm "công việc PCTN cần tiếp tục được tăng cường, với phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn".

Cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ toạ nước đòi hỏi tập trung tăng cường việc xây đắp, hoàn thiện thể giễu cợt về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, dần dần hình thành cách thức phòng ngừa để chẳng thể tham nhũng theo Quyết nghị Đại hội XII của Đảng.

Người đứng đầu Đảng – Nhà nước cũng chỉ đạo tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các ngành nhạy cảm, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm. "Cương quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, có thể hiện bị động, tham nhũng", Tổng Bí thơ - Chủ toạ nước nêu rõ.

Cũng theo chỉ huy của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong năm 2020 sẽ tập trung chỉ đạo đẩy với tốc độ cao tiến độ, xử lý ngừng điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế hiểm nguy, trong đó chú ý xác minh, dò xét khiến rõ hành vi tham nhũng, chiếm hữu đoạt. Theo đó, kết thúc điều tra 21 vụ án, xong xuôi xác minh, xử lý 21 vụ việc; tróc nã tố 23 vụ án; xét xử sơ thẩm 29 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội ân cần.

TBT-CTN cũng đề nghị chỉnh đốn, chiến đấu đẩy lùi lối suy nghĩ lo sợ việc tăng mạnh PCTN sẽ "làm cho lờ đờ sự phát triển", làm "hạn chế nhạo sức thông minh, dám nghĩ, dám làm cho", "nhụt chí", "khiến cho cầm hạn độ", "phòng thủ" trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, điều hành các đơn vị quản lý.

Cũng tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc lãnh đạo xử lý đối với 6 vụ án, 3 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã được giải quyết theo pháp luật của pháp luật.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức Trẻ


Tham khảo thêm: dịch vụ nhà đất

Đăng nhận xét