TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Quảng Nam: Ưng chuẩn quy hoạch 1/500 Khu thị trấn Smart City Quảng Nam - CafeLand.Vietnam

CafeLand - UBND tỉnh giấc Quảng Nam vừa duyệt y quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ trọng 1/500 Khu thị trấn Smart City Quảng Nam tại Thị trấn mới Điện Nam - Điện Ngọc, phố Điện Dương, thị thị trấn Điện Bàn.

Theo quy hoạch, Khu đô thị Smart City Quảng Nam có tổng diện tích khoảng 23,3 ha, quy mô dân số khoảng 2.544 người. Công trình do Tổ chức kinh doanh TNHH MTV Smart City làm chủ đầu tư.

Cơ cấu dùng đất Khu đô thị Smart City Quảng Nam được quy hoạch cụ thể như sau:

Đất nhà cửa công cộng có diện tích 24.466,6 m2;

Đất thương nghiệp dịch vụ có diện tích 2.612 m2;

Đất chia lô có diện tích 64.631,1 m2 gồm 20 lô liên kế;

Đất cây cối có quy mô 48.670,2 m2 gồm cây xanh khu ở 19.680,2 m2 và cây xanh thị trấn 28.990 m2;

Đất cơ sở vật chất khoa học có diện tích 94.619,8 m2.

Tiêu chí dùng đất: Đất cây xanh lực lượng nhà đất đạt khoảng 7,7 m2/người; Đất công cộng nhóm nhà ở đạt khoảng 2,3 m2/người; Đất ở mới đạt khoảng 25,4 m2/người; tỷ lệ đất ở mới đạt khoảng 35% trên diện tích lập quy hoạch (không bao gồm quy mô đất công cộng thị trấn và cây trồng thành phố).

Khu thành phố Smart City Quảng Nam có phía Đông giáp đất quy hoạch, phía Tây giáp Cụm công nghiệp Nam Dương, phía Nam giáp đất quy hoạch và phía Bắc giáp dự án Khu thị trấn Tân Khang.

Được nhân thức, vào năm 2017, Khu thị trấn Smart City Quảng Nam được thông báo ra hoạt động mua bán với vốn đầu cơ là 160 tỷ đồng do Công ti Đất Xanh Miền Trung đầu cơ. Công ty TNHH MTV Smart City hiện là công ty thành viên thuộc Đất Xanh Miền Trung.


Xem nhiều hơn: mua nha

Đăng nhận xét