TIN TỨC MỚI

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Kiên Giang tính bỏ "lệnh" cấm phân lô bán nền ở Phú Quốc

Chủ tịch UBND thức giấc Kiên Giang vừa giao các sở ngành nghề tính năng thức giấc tìm hiểu, tham mưu để trình xin quan niệm của Túc trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thức giấc ủy chấp nhận cho chấm dứt hiệu lực công văn số 651 do UBND tỉnh giấc ban hành tham gia ngày 15/5/2018 đối với việc trợ thời dừng phân lô, tách thửa hoặc biến đổi mục đích dùng đất trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc.

Theo đó, sau khi nghe thây mặt Sở Khoáng sản và Không gian lên tiếng bắt buộc và trên cơ sở vật chất quan điểm của Ban Thường vụ Quận ủy Phú Quốc cùng các ngành tính năng có can hệ, UBND thức giấc Kiên Giang đã ban hành quyết định luật pháp quy mô tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên khu vực tỉnh giấc.

Nội dung của quyết định này đã quy định rõ ràng, cụ thể về diện tích, nhân tố kiện tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất… để đảm bảo giữ vững nghiêm ngặt hiện trạng phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng phi pháp, nhất là trên đất nông nghiệp.

Cho nên, UBND tỉnh giấc thống nhất kết thúc hiệu lực công văn 651 đã ban hành trước đây sau khi có quan niệm bằng lòng của Thường trực Tỉnh giấc ủy.

"Thường trực UBND tỉnh giấc đã thống nhất trình Tỉnh ủy cho ý kiến về việc xong xuôi hiệu lực của công văn 651 vì đây là lãnh đạo của Tỉnh ủy. Vì vậy, khi nào Tỉnh giấc ủy thống nhất theo đề xuất này thì UBND tỉnh sẽ chính thức ban hành văn bạn dạng có can dự để các ngành chức năng cùng UBND quận Phú Quốc thực hiện trong thời gian đến", Phó chánh văn phòng UBND thức giấc Kiên Giang Nai lưng Công Danh tin tức với tạp chí.

Trước đây, tham gia tháng 5/2019, UBND huyện Phú Quốc đã có văn bạn dạng chỉ đạo về việc trợ thời ngưng chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các trường phù hợp phân lô, tách thửa quy mô dưới 500m2. Từ công văn này, hiện giờ trạng thái mua bán, chuyển nhượng đất đai trên khu vực huyện Phú Quốc giảm nhiệt, dù giá sàn vẫn ở mức cao.

Cùng với đó, Bí thơ Thức giấc ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị cũng đã có công văn gửi UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, rà soát và xử lý các điều can hệ đất đai ở Phú Quốc.

Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu UBND tỉnh giấc lãnh đạo Sở Tài nguyên và Không gian kiểm tra, rà soát để giải quyết nghiêm những trường phù hợp vi phạm về điều hành đất đai tại quận Phú Quốc. Đối với các trường phù hợp được cấp giấy đạt yêu cầu quyền dùng đất cấp không đúng quy định thì kiên quyết thu hồi. Tiếp diễn kiểm tra lớp lang, thủ tục cấp sổ đỏ và chấp hành nghiêm quy định về đất đai và quy hoạch được phê ưng chuẩn ở Phú Quốc.

Khác lạ, Tỉnh giấc ủy Kiên Giang đòi hỏi kiểm tra, xử lý việc tách thửa, phân lô trên địa bàn theo qui định. Cương quyết xử lý các trường hợp tự quy hoạch, tự tiện chuyển mục đích sử dụng đất khi mà chưa được cấp thẩm quyền chuẩn y.


Xem tại: bat dong san

Đăng nhận xét