TIN TỨC MỚI

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Hơn 8.200 tổ chức thi công mới trong tháng đầu năm 2020 - CafeLand.Việt Nam

CafeLand - Trong 04 tuần 1/2020, cả nước có 8.276 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đạt yêu cầu là 267.200 tỉ đồng.

Theo Tổng Cục Thống kê, trong 04 tuần 1/2020, cả nước có 8.276 tổ chức kiến tạo mới với số vốn hoàn thành thủ tục là 267.200 tỉ đồng.

Có 5 ngành có số đơn vị kiến thiết mới tăng so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: đóng hộp phân phối điện, nước, gas tăng 8,6%; thông tin và truyền thông tăng 8%; khoa học, công nghiệp, phục vụ giải đáp, thiết kế, quảng cáo và chuyên ngành khác tăng 4,6%; giáo dục, huấn luyện tăng 2% và dịch vụ lưu trú thưởng thức tăng 0,2%.

Cũng trong bốn tuần 1/2020, số đơn vị hoàn thành thủ tục trợ thì kết thúc buôn bán có thời hạn là 11.702 công ty, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; số đơn vị hoàn thành hoạt động chờ khiến giấy má giải thể là 5.555 đơn vị.

Nguyễn Văn

Xem thêm: dat xanh

Đăng nhận xét