TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Công ti riêng của ông Phạm Nhật Vượng nhận gần 56 triệu cổ lỗ phiếu VIC - VnExpress Kinh Doanh

Công ty cũ rích phần Tập đoàn Đầu tư vietnam nhận gần 56 triệu cổ hủ phiếu Vingroup trong khoảng 5 cá nhân, với mục đích góp thêm vốn tham gia công ty.

Giao dịch được chấp hành ngoài sàn phân phối ngày 17/1, duyệt y Trọng điểm lưu ký chứng khoán.

5 tư nhân chuyển quyền sở hữu cổ lỗ phiếu cho Tổ chức Đầu tư vietnam bao gồm Nai lưng Kim Quyên, Nguyễn Khắc Đát, Hoàng Quốc Thủy, Lê Thanh Nhân từ và Nguyễn Mạnh Cường, với số lượng trong khoảng 5 triệu tới hơn 20 triệu cũ kĩ phiếu. Với thị giá cũ kĩ phiếu VIC đang thương lượng ở mức 114.000 đồng, giá trị của số cổ hủ phần này đạt gần 6.400 tỷ đồng.

Công ti cũ kĩ phần Tập đoàn Đầu tư vn được thi công cuối năm 2007, hiện có vốn vấn đề lệ hơn 11.200 tỷ đồng. Công ty này do ông Phạm Nhật Vượng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, với chiếm hữu hơn 92%.

Theo báo cáo quản trị của Vingroup, Tập đoàn Đầu cơ vietnam sinh ra với vai trò là tổ chức kinh doanh có can hệ, trực tiếp chiếm hữu hơn 1,06 tỷ cũ rích phiếu VIC (tỷ trọng 31,05%). Sau thương lượng trên, công ty này tăng sở hữu tại Vingroup từ 30,9% lên 32,5%. 

Cũng theo lên tiếng quản trị, ông Phạm Nhật Vượng hiện nắm giữ hơn 876 triệu cũ kĩ phiếu VIC, tỷ lệ 25,4%. Hình như đó, bà Phạm Thu Hương nắm giữ hơn 151 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 4,4%.

Minh Sơn


Xem nhiều hơn: bds

Đăng nhận xét