TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Chứng khoán HSC: Lợi nhuận quý 4 tăng 77%, cả năm vẫn giảm 36% xuống 433 tỷ đồng

Công ti Cổ hủ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã cổ hủ phiếu HCM – HOSE) công bố Kết quả Buôn bán quý 4.2019 và lũy kế cả năm 2019.

Chấm dứt quý 4.2019, HSC đạt doanh thu hơn 408 tỷ đồng, tăng trưởng 1,6% so với cùng kỳ quý 4.2018 khi mà chi phí giảm 18,2% từ 313 tỷ đồng xuống 256 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt 127 tỷ đồng, phát triển mạnh 76,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Về thanh khoản hoạt động mua bán, trị giá đàm phán làng nhàng hàng ngày trong Quý 4.2019 đạt 4.837 tỷ đồng cải thiện hơn so với 3 quý trước đây. Tính thông thường cả năm 2019, thanh khoản làng nhàng đạt 4.650 tỷ đồng/ngày, giảm 29% so với năm 2018 ở mức 6.536 tỷ đồng/ngày và bằng 72% mức kỳ vọng hoạt động mua bán trong ý tưởnrg 2019 của HSC.

Lũy kế cả năm 2019, HSC ghi nhận doanh thu thuần 1.262 tỷ đồng, giảm 26% so với cả năm 2018 và hoàn thành 76% chiến lược. Lãi sau thuế lũy kế cả năm 2019 đạt 432 tỷ đồng, giảm 36% so với năm 2018, xong xuôi 64% ý tưởnrg cả năm 2019 được Đại hội Cổ lỗ đông ưng chuẩn vào tháng 04.2019.

Mức thu nhập trên vốn cũ kĩ phần bình quân (ROAE) là 11.7%. Thu nhập trên một cũ kĩ phiếu (EPS) năm 2019 đạt 1,596 đồng/cổ hủ phiếu. Hoàn thành năm 2019, tổng của cải của HSC đạt 7,489 tỷ đồng, tăng 42% so với tổng của nả tại ngày 31/12/2018. Chỉ số Chi tiêu/doanh thu thuần năm 2019 là 58% so với mức 51% trong năm 2018.

Chứng khoán HSC: Lợi nhuận quý 4 tăng 77%, cả năm vẫn giảm 36% xuống 433 tỷ đồng - Ảnh 1.
Chứng khoán HSC: Lợi nhuận quý 4 tăng 77%, cả năm vẫn giảm 36% xuống 433 tỷ đồng - Ảnh 2.

Doanh thu và chi tiêu của 2 năm được ghi giảm đi khoản lỗ của hoạt động tự doanh lần lượt là 300 tỷ đồng trong năm 2019 và 650 tỷ đồng trong năm 2018 (tiêu chí 21 trong Lên tiếng kết quả hoạt động) cho mục đích so sánh.

Kết quả buôn bán của các mảng kinh doanh chính: môi giới, cho mượn ký quỹ, tự doanh, và tư vấn tài chính công ty trong năm 2019 như sau:

Doanh thu trong khoảng nghiệp vụ môi giới đạt 478 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2018 và chiếm 38% tổng doanh thu của HSC. Doanh thu môi giới giảm cơ bản do trị giá đàm phán toàn hoạt động mua bán giảm 29% so với năm 2018 và phân khúc môi giới chứng khoán hạ tầng của Khối đối tượng mua hàng tư nhân HSC giảm từ mức 9.7% xuống 8.3% do HSC không tham gia cho mượn ký quỹ cho các mã không thỏa tiêu chí margin do HSC yêu cầu. Trong bối cảnh cạnh tranh, Khối đối tượng mua hàng tổ chức HSC vẫn duy trì được vị trí đứng đầu với phân khúc đạt 26% tổng đàm phán nước ngoài toàn hoạt động mua bán. Hoàn thành năm 2019, HSC đạt thị phần 10.54%, duy trì vị trí thứ 2 toàn hoạt động mua bán.

Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 496 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ và chiếm hữu 39% tổng thu nhập HSC. Ngay từ đầu năm 2019, Ban Vấn đề Hành đã chủ trương dành đầu tiên phát hành thị phần vào đội ngũ các cổ phiếu đáp ứng các mục tiêu: tình hình nguồn vốn lành mạnh, vốn hóa lớn, thanh khoản cao và được xếp trong danh mục được HSC cho vay margin. Trong năm 2019, thị phần của các nhóm cổ lỗ phiếu này vẫn duy trì tốt và không có không may nào nảy sinh.

Thu nhập trong khoảng mảng giải đáp vốn đầu tư đơn vị đạt 53 tỷ đồng, giảm 55% so với năm 2018. Trong năm 2019, các thương lượng giải đáp tập trung tham gia sản xuất trái khoán cho các đơn vị và đáng để ý với thương vụ tư vấn thành công chào mua công khai cũ rích phiếu GTN cho Vinamilk.

Doanh thu thuần trong khoảng hoạt động tư doanh đạt 222 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2018. 

Báo cáo nguồn vốn

Trường An

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: gia dat saigon

Đăng nhận xét