TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Chi tiêu hoạt động gấp đôi, lãi Vietcombank quý IV/2019 giảm 16%

Theo BCTC thích hợp nhất quý IV/2019, Vietcombank ( HoSE: VCB ) ghi kiếm được lãi thuần 8.640 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần trong khoảng hoạt động dịch vụ tăng 14% lên 885,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 842,6 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập hoạt động trong kỳ đạt 10.657 tỷ đồng, tăng 12%. Đương nhiên, chi tiêu hoạt động tăng gấp đôi lên 3.186 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần trước trích lập giảm 17% xuống 7.481 tỷ đồng.

Lãi trước thuế giảm 16% còn 5.510 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ lỗ đông ngân hàng mẹ giảm tương đương, còn 4.397 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động gấp đôi, lãi Vietcombank quý IV/2019 giảm 16% - Ảnh 1.

BCTC Vietcombank. Doanh nghiệp: tỷ đồng.

Chi tiêu hoạt động trong năm tăng 16% lên 15.819 tỷ đồng. Riêng chi tiêu nhân viên tăng 13% ở mức 8.668 tỷ đồng.Lũy kế năm 2019, Vietcombank lợi nhuận thuần 34.577 tỷ đồng, tăng 22% so với 2018. Lãi thuần trong khoảng hoạt động dịch vụ tăng 27% lên 4.309 tỷ đồng. Lãi thuần trong khoảng hoạt động ngoại hối cũng cao hơn 49% đạt 3.378 tỷ đồng.

Lãi thuần trước trích lập đạt 29.913 tỷ đồng, tăng 17%. Chi tiêu phòng ngừa không may giảm 8% còn 6.790 tỷ đồng đẩy lãi trước thuế tăng 27%, lên 23.122 tỷ đồng, tương đương 115% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế cũ rích đông tổ chức kinh doanh mẹ đạt 18.513 tỷ đồng, tăng 27%.

Tổng tài sản ở mức 1,22 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 17% lên 724.290 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,97%  đầu năm xuống còn 0,78%. Tiền gửi khách hàng là 928.413 tỷ đồng, tăng 16%.

Nhà băng đang bổ ích nhuận sau thuế chưa phân chia 33.669 tỷ đồng, kế bên thặng dư vốn cổ phần 4.995 tỷ đồng và quỹ của đơn vị tín dụng hơn 9.443 tỷ đồng.

Theo Lê Hải

NDH


Có thể bạn quan tâm: bat dong san

Đăng nhận xét