TIN TỨC MỚI

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Thu tiền tư thục quỹ ngoài ngân sách, ngàn tỷ chi tiêu không ai rõ

Quỹ Hỗ trợ việc làm cho ngoài nước

Quỹ Cung cấp việc làm cho ngoài nước có nguồn thu nhập chủ yếu từ đóng góp của các công ty và người công trạng. Quỹ có tác dụng tạo ra, mở rộng thì trường lao động ngoài nước và nâng cao chất lượng nguồn lao động, cung cấp giải quyết không may cho người công phu và đơn vị, song các hoạt động này hầu như chơi có hiệu quả.

Đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội cho hay, trong công đoạn 2013-2018, số dư Quỹ trong khoảng đầu kỳ là 109 tỷ đồng và thu trong kỳ là 151 tỷ đồng. Thế nhưng, tổng chi trong cả giai đoạn là rất thấp, chỉ khoảng 62 tỷ đồng.

Đáng nói, hoạt động mở mang và phát triển hoạt động mua bán cơ bản là tổ chức hội thảo và chi tiêu đoàn ra chỉ với tổng số tiền là 225 triệu tiền việt; chi hoạt động tập huấn gần 4 tỷ đồng; chi hỗ trợ rủi ro hơn 32,5 tỷ đồng.

Thu tiền dân lập quỹ ngoài ngân sách, ngàn tỷ chi tiêu không ai rõ - Ảnh 1.

Các loại quỹ ngoài ngân sách thi công nhiều, hoạt động chưa hiệu quả.

Hình như đó chi công việc tuyên truyền qua tổ chức tạp chí là 13,1 tỷ đồng và chi cho công tác quản lý là 13 tỷ đồng (choán khoảng 22% tổng chi).

Quỹ Phòng chống chống thiên tai

Qua giám sát cho thấy, Quỹ này có nguồn thu nhập từ tiền đóng góp yêu cầu hàng năm của các công ty kinh tế hạch toán chủ quyền, tổ chức (tính theo tỷ lệ tài sản) và tư nhân (1 ngày công đối với người công trạng và 15.000 đồng đối với đối tượng khác) nhằm chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai qui định tại Luật Phòng, chống thiên tai. Tất nhiên, các quy định về nội dung chi của Quỹ trùng với nội dung chi trong khoảng đề phòng ngân sách nhà nước.

Hình như đó, việc quy định đóng góp yêu cầu của Quỹ chưa được sự đồng tình trong khoảng các doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp nước ngoài) và nhân dân ở số đông địa phương. Có địa phương đã tạm bợ dừng khoản thu này, khiến cho tỷ trọng thu thực tế của các địa phương khá thấp so với ý tưởnrg.

Trong khi, tỷ lệ và mức thu nhất quyết dẫn tới hiện trạng các địa phương có diện tích dân số lớn số thu rất lớn, khi mà các địa phương có vấn đề kiện kinh tế khó khăn, thường xuyên chạm mặt thiên tai thì số thu hàng năm rất thấp. Bên cạnh quy định về mức chi đối với Quỹ thấp (dưới 1 tỷ đồng), dẫn đến gần như địa phương có số dư Quỹ khá lớn.

Vì vậy, Đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội kiến nghị Chính phủ cần kiểm tra, tổng kết bình chọn hiệu quả hoạt động của Quỹ và vấn đề chỉnh cách thức thu, chi đảm bảo phù hợp với thực tại, tránh chồng chéo với nhiệm vụ chi trong khoảng nguồn đề phòng ngân sách hằng năm của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá

Qua giám sát cho thấy, nguồn thu của Quỹ chính yếu từ đóng góp đề nghị theo tỷ trọng xác suất (%) trên giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt từ các cơ sở vật chất đóng gói, buôn bán thuốc lá. Đây là một khoản thu có tính chất trùng với thuế tiêu thụ đặc biệt đánh trên thu nhập hàng hóa, phục vụ.

Trong khi, đầy đủ các nhiệm vụ chi của Quỹ trùng lặp với nhiệm vụ chi của NSNN, có 8 trong số 9 nhiệm vụ chi của Quỹ có thể ủy quyền các đơn vị thuộc Bộ Y tế thực hiện, như công việc truyền thông, xây dựng mô hình điểm, công ty cai nghiện, tìm hiểu tác hại thuốc lá,...

Mặt khác, qua giám sát, hoạt động của Quỹ chưa đánh giá được hiệu quả, dư nguồn lớn gây hoang phí nguồn lực thị trấn hội, chưa thu hút được sự đóng góp của các tổ chức quốc tế như mục tiêu đề ra.

Cho nên, Chính phủ cần rà soát, tổng kết bình chọn hiệu quả và sự quan trọng phải tồn tại Quỹ.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Đối với Quỹ bất biến giá xăng, số tiền trích Quỹ được để lại tại các công ty mối lái kinh doanh xăng dầu (mức trích hiện thời là 300 đồng/lít), bản chất là một khoản thu trước của người dân và công ty.

Thu tiền dân lập quỹ ngoài ngân sách, ngàn tỷ chi tiêu không ai rõ - Ảnh 2.

Phổ thông quan niệm yêu cầu bỏ quỹ ổn định xăng dầu


Thực tiễn hiện nay cho thấy, cơ sở vật chất để định hình giá đã không còn phù hợp (giá hạ tầng dựa trên giá CIF, khi mà đóng chai nội địa đã đáp ứng đến 90% nhu cầu, bên cạnh việc đặt ra lợi nhuận định mức và chi tiêu buôn bán định mức là phi thị trường). Hình như các mai mối nhập khẩu xăng, dầu đã thi hành nghiệp vụ hedging (nghĩa là cố định giá trước để hạn chế tác động giá xăng dầu tăng, giảm).

Việc thu trước của người tiêu dùng 300 đồng/lít để tạo Quỹ là duyên do gây ra lạm phát thực tế và định kỳ điều chỉnh giá là cỗi nguồn gây ra lạm phát kỳ vọng. Việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hiện chưa đảm bảo tính minh bạch, công khai, dẫn đến sự bức xúc của người địa phương. Mặt khác, theo Luật Giá, có 11 mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá, khi mà chỉ có mặt hàng xăng dầu có Quỹ ổn định giá là chưa thích hợp.

Vì thế, Chính phủ cần rà soát, tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ và tiến hành sửa đổi các văn bản luật pháp có can hệ tới phương pháp tính giá hạ tầng và hình thức quản lý, sử dụng Quỹ hiệu quả, thích hợp với thực tiễn, đảm bảo công khai, minh bạch.

Quỹ bảo trì tuyến đường bộ Trung ương

Trong khoảng năm ngân sách 2017, số thu, chi của Quỹ đã được tổng hợp tham gia trong bằng phẳng NSNN ; hằng năm, Quỹ được ngân sách nhà nước cấp bổ sung phần không ngang nhau giữa nhiệm vụ chi và nguồn thu (cả thời kỳ ngân sách nhà nước cấp bổ sung 18.020 tỷ đồng, trong đó năm 2017 là 3.700 tỷ đồng, năm 2018 là 3.800 tỷ đồng). Ngoài khoản thu phí dùng tuyến phố bộ thu qua đầu dụng cụ liên lạc cơ giới các con phố bộ (là nguồn thu nhập NSNN theo qui định của Luật phí, lệ phí) và khoản thu từ NSNN bổ sung hằng năm, Quỹ bảo trì trục đường bộ không còn nguồn thu nào khác.

Mặt khác, hoạt động của Hội đồng điều hành Quỹ bảo trì con đường bộ trung ương theo phương thức kiêm nhiệm, trong khi Văn phòng Quỹ không có đủ năng lực để chủ quyền điều hành tổng thể kinh phí bảo trì các con phố bộ, nên phải dùng các tổ chức trực thuộc Bộ Liên lạc vận chuyên chở để thi hành các công việc chuyên môn của Quỹ.

Quỹ cung cấp người nhiễm HIV/AIDS

Quy mô Quỹ bé xíu, việc huy động nguồn lực vốn đầu tư hoạt động hạn dè bỉu, hoạt động của Quỹ là không đáng kể. Mặt khác, người bị nhiễm HIV/AIDS đã được hỗ trợ chuẩn y chương trình Bảo hiểm y tế. Trong giai đoạn 2013-2018, tổng số tiền thu được bổ sung tham gia Quỹ chỉ đạt 1,5 tỷ đồng chủ chốt trong khoảng nguồn hỗ trợ của các đơn vị tư nhân (năm 2017 không có nguồn thu nhập), dự định năm 2019 và 2020 Quỹ chỉ thu được 20 triệu tiền việt/năm.

Quỹ bảo vệ không gian vn

Nhiệm vụ chi của Quỹ chủ yếu là cho vay lợi nhuận suất khuyến mãi, tài trợ, hỗ trợ lãi suất cho các chương trình, công trình, các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; ký quỹ cu lịc hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; thi hành vài cách thức, chính sách vốn đầu tư đối với công trình đầu cơ theo chế độ phát hành tinh khiết; hỗ trợ giá điện gió đối với các công trình điện gió,…

Quỹ có nguồn thu nhập lệ phí bán chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính; tuy nhiên, theo qui định của Luật phí, lệ phí thì đây là khoản thu của ngân sách nhà nước. song song, hằng năm NSNN bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường bổ sung cho Quỹ để chi các nhiệm vụ trợ giá điện gió, cung cấp cho các chương trình, công trình, các hoạt động phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường là không thích hợp với pháp luật của Luật NSNN năm 2015.

Loạt quỹ ở địa phương chưa hiệu quả

Một vài Quỹ vốn đầu tư khác ở địa phương, như: Quỹ cung cấp phát triển hợp tác thị trấn; Quỹ hỗ trợ dân cày; Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ hỗ trợ phát hành đất; Quỹ bảo lãnh nguồn hỗ trợ,...

Các Quỹ này đều có tiêu chí bình thường phục vụ cho đầu cơ sản xuất kinh tế của địa phương. Việc xây dựng rộng rãi Quỹ, dẫn đến một số trường thích hợp chồng chéo tính năng, trùng lặp về tiêu chí, đối tượng dịch vụ, phân tán nguồn lực, hạn nhạo báng phát huy hiệu quả sử dụng.

Theo PV

Vietnamnet


Tham khảo thêm: bds

Đăng nhận xét