TIN TỨC MỚI

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

SCR, HSC, AMV, C21, NAV, NTP, TTE, CTC, SVN, TRT: Tin tức thương lượng lượng lớn cổ lỗ phiếu

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR): CTCP Thương mại Thành Thành Công đã tìm 16.282.631 cp (tỷ lệ 4,8%). Trước đàm phán Thương nghiệp Thành Thành Công không sở hữu cổ hủ phiếu nào. Thương lượng thực hiện trong khoảng 10/12 tới 17/12/2019.

CTCP Chứng khoán Tp HCM (HSC): Tổ chức kinh doanh Đầu cơ tài chính Nhà nước Tp HCM (HFIC) hoàn thành thủ tục bán 5 triệu cp trong tổng số 87,5 triệu cp (tỷ trọng 28,61%) đang sở hữu. Giao dịch dự định thực hiện từ 24/12/2019 đến 31/12/2019.

CTCP SXKD dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV): Bà Đặng Thị Nương, Chủ toạ HĐQT, đăng ký tìm 3 triệu cp. Trước giao dịch bà Nương chiếm hữu 3.484.040 cp (tỷ lệ 9,18%). Thương lượng dự định chấp hành từ 20/12/2019 đến 17/1/2020.

CTCP Thế kỷ 21 (C21): Bà Nguyễn Thị Anh Thư, ủy viên HĐQT, đạt yêu cầu bán toàn cục 117.285 cp (tỷ lệ 0,67%). Giao dịch dự kiến thi hành trong khoảng 23/12/2019 đến 17/1/2020.

Cũng liên quan tới cũ rích phiếu C21, cùng thời gian, bà Nai lưng Phạm Thu Trúc, con ông È cổ Công Tuấn, chủ toạ HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 174.718 cp (tỷ trọng 1%). Ông Trằn Công Tuấn, Chủ tịch HĐQT, hoàn thành thủ tục bán tổng thể 737.348 cp (tỷ trọng 4,22%). Giao dịch dự định thi hành trong khoảng 24/12/2019 đến 20/1/2020.

Còn Báo Tuổi Trẻ đã bán toàn bộ 922.875 cp (tỷ lệ 5,28%) và không còn là cũ kĩ đông lớn. Đàm phán chấp hành ngày 12/12/2019.

CTCP Nam Việt (NAV): Bà Kim Ngọc Cẩm Ly, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 850.610 cp (tỷ lệ 10,63%) và không còn là cổ hủ đông lớn. Giao dịch chấp hành ngày 13/12/2019.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP): Ông Đặng Quốc Minh, con ông Đặng Quốc Dũng, chủ tịch HĐQT, chứng nhận mua 1,2 triệu cp. Trước giao dịch ông Minh sở hữu 1.301.000 cp (tỷ trọng 1,33%). Đàm phán dự kiến thi hành từ 20/12/2019 tới 17/1/2020.

CTCP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh (TTE): Ông Nguyễn Ngọc Tưởng, Phó Chủ tịch, đã bán 700.000 cp, giảm lượng sở hữu sau thương lượng xuống 700.000 cp (tỷ lệ 2,455%). Đàm phán chấp hành ngày 18/12/2019.

Cũng can hệ đến cổ lỗ phiếu TTF, ông Lê Nhất Minh Xuân, Trưởng BKS, đã bán 550.000 cp, giảm lượng chiếm hữu sau đàm phán xuống 550.000 cp (tỷ lệ 1,93%). Đàm phán thực hiện ngày 18/12/2019. Bên cạnh đó, cùng ngày, ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ toạ HĐQT, đã sắm 1.307.791 cp (tỷ trọng 4,59%). Trước thương lượng ông Hoàng không chiếm hữu cổ hủ phiếu nào.

CTCP Gia Lai CTC (CTC): CTCP Du lịch Gia Lai đã bán toàn thể 314.200 cp (tỷ pệ 3,57%). Đàm phán chấp hành từ 11/12 tới 12/12/2019.

Cũng can hệ đến cổ phiếu CTC, ngày 13/12/2019 bà nguyễn Thị Triều Ninh, trưởng BKS, đã bán tổng thể 613.700 cp (tỷ trọng 6,97%) và không còn là cũ kĩ đông lớn. Bà Vũc Thị ai, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn thể 901.346 cp (tỷ trọng 10,24%) và không còn là cũ kĩ đông lớn. Ông Nguyễn Đức Hừng, người có can dự với bà Vũ Thị Mai, đã bán toàn cục 1.166.038 cp (tỷ trọng 13,25%) và không còn là cổ đông lớn. Ông Đinh Vạn Dũng, chủ đầu tư tư nhân, đã bán tổng thể 964.674 cp (tỷ trọng 10,96%) và không còn là cũ rích đông lớn.

Phía tậu vào, ông Nguyễn Thời Linh, chủ đầu tư cá nhân, đã sắm 520.900 cp (tỷ lệ 5,92%) và biến thành cũ kĩ đông lớn. Trước đàm phán ông Linh không sở hữu cổ lỗ phiếu nào. Đàm phán thi hành ngày 12/12/2019.

Còn ngày 13/12, bà Mai Xuân Hà, chủ đầu tư cá nhân, đã mua 1.566.058 cp (tỷ trọng 17,8%) và trở thành cổ hủ đông lớn. Trước thương lượng ông Linh không chiếm hữu cổ phiếu nào.

CTCP Cơ quan Vexilla vietnam (SVN): Ông Nguyễn Sỹ Cường, chủ đầu tư cá nhân, đã bán 577.600 cp, giảm lượng sở hữu sau đàm phán xuống 2.100.200 cp (tỷ lệ 10%). Thương lượng thực hiện ngày 11/11/2019.

Cũng can dự đến cũ rích phiếu SVN, cùng thời điểm, ông Hoàng Thanh Tùng, nhà đầu tư tư nhân, đã tìm 577.600 cp, nâng lượng sở hưu sau đàm phán lên 1.877.400 cp (tỷ trọng 8,94%).

CTCP Trúc thông (TRT): Bà Đặng Việt Phương Anh, con ông Đặng Văn Việt, Chủ toạ HĐQT, đăng ký tìm 1.478.492 cp. Trước giao dịch bà Phương Anh không sở hữu cổ lỗ phiếu nào. Thương lượng dự kiến chấp hành từ 20/12/2019 tới 17/1/2020.

Nam Sơn

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét