TIN TỨC MỚI

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Nhà xuất bản chi thù lao cho chỉ huy Sở: Bộ Giáo dục nói gì?

- Bộ GD-ĐT vừa có quan điểm can hệ việc một số cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM kiếm được thù lao hàng bốn tuần từ NXB Giáo dục vietnam để soạn SGK mà tin báo phản ánh.

Về việc này, Bộ GD-ĐT cho hay, theo qui định của Luật Xuất phiên bản, việc cấu kết với doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động xuất bạn dạng quy định bổn phận của Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất bạn dạng. Vì thế Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất phiên bản phải chịu trách nhiệm về công ty đối tác, chế độ hòa hợp và giao đoàn kết đồng hòa hợp đối với từng xuất bạn dạng phẩm (ở đây là SGK).

Nghĩa vụ của đối tác (cá nhân, doanh nghiệp) cấu kết xuất bạn dạng với NXB đã được luật pháp trong Luật Xuất phiên bản và các luật pháp có can hệ của quy định. Hình như, nếu như công ty đối tác hòa hợp xuất phiên bản là cán bộ, công chức nhà nước thì phải tuân hành các luật pháp của Luật Công chức; Luật Phòng chống tham nhũng..., đảm bảo công bình, công khai, minh bạch, phòng tránh sự xung đột nhiên về lợi ích có thể xảy ra.

Trong trường thích hợp này, NXBGDVN và Sở GD-ĐT TP.HCM có nghĩa vụ giải trình cụ thể về việc mà báo chí đề đạt.

Nhà xuất bản chi thù lao cho lãnh đạo Sở: Bộ Giáo dục nói gì?
Ảnh: Thanh Hùng

Để đảm bảo công bằng, công khai, sáng tỏ trong việc chọn lựa SGK, dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ GD-ĐT đang đăng mạng xin ý kiến dư luận phổ biến đã luật pháp: “Người đã tham gia biên soạn, thẩm định SGK của các NXB không được nhập cuộc tham gia Hội đồng” chọn SGK. Cùng với việc ban hành Thông tư chỉ dẫn việc chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ biến, trong đó pháp luật rõ bổn phận của UBND cấp tỉnh và cấp thị xã, các tổ chức điều hành giáo dục và các hạ tầng giáo dục phổ biến ở địa phương, Bộ sẽ cùng với các tổ chức điều hành ở địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc doanh nghiệp lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục nhiều để bảo đảm đúng chấp hành quy định, công bằng, công khai, sáng tỏ.

Thanh Hùng

Yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

Yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

- UBND TP.HCM lãnh đạo khẩn yêu cầu Sở GD- ĐT TP.HCM giải trình về việc NXB Giáo dục chi báo thù lao hàng 04 tuần cho chỉ huy Sở GD-ĐT TP.HCM


Xem nhiều hơn: dịch vụ nhà đất

Đăng nhận xét