TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Khánh Hoà xin Thủ tướng dừng quy hoạch Bắc Vân Phong thành đặc khu

Uỷ ban dân chúng thức giấc Khánh Hoà mới đây có văn phiên bản gửi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chú ý dừng chủ trương lập Quy hoạch toàn cục phát hành kinh tế phố hội Công ty hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong và nhân tố chỉnh Quy hoạch bình thường xây đắp Khu kinh tế Vân Phong.

Trong văn bạn dạng này, UBND thức giấc Khánh Hoà cho nhân thức, tới nay, địa phương đã thực hiện một số thủ tục để khai triển lập Quy hoạch toàn bộ phát triển kinh tế và xã hội Doanh nghiệp hành chính – kinh tế khác lạ Bắc Vân Phong như Dự thảo nhiệm vụ qui hoạch, chuẩn bị cho công việc chọn lựa nhà thầu tư vấn lập qui hoạch.

Dĩ nhiên, do Luật Tổ chức hành chính – kinh tế khác biệt vẫn chưa được Quốc hội dự kiến thời điểm chuẩn y nên giai đoạn khai triển lập Quy hoạch khu vực Bắc Vân Phong theo xác định phương hướng Đơn vị hành chính kinh tế khác biệt gặp mặt nhiều gian truân vướng bận bịu khi chưa xác định cơ sở vật chất pháp lí, trình tự thủ tục, nội dung qui hoạch, hội đồng giám định và các nội dung liên quan khác.

Do gian khổ nêu trên, việc điều chỉnh Quy hoạch bình thường xây đắp khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng tạo ra thành Đơn vị hành chính - kinh tế khác lạ Bắc Vân Phong chưa được triển khai nên việc thú vị đầu cơ chậm chạp phát triển.

UBND thức giấc Khánh Hòa cho biết, về kết quả giải quyết được và những gian khổ sau 5 năm thực hiện vấn đề chỉnh quy hoạch bình thường xây đắp Khu kinh tế Vân Phong tới năm 2030 được Thủ tướng chính phủ phê ưng chuẩn tại Quyết định ngày 17/3/2014, Khánh Hòa kiếm được thấy, đối với khu vực Nam Vân Phong, việc triển khai các dự án theo vấn đề chỉnh qui hoạch tầm thường xây dựng được duyệt y vẫn tiếp diễn thi hành.

Riêng với khu vực Bắc Vân Phong, do có chủ trương xây đắp đặc khu kinh tế - hành chính Bắc Vân Phong theo Kết luận ngày 24/12/2012 của bộ Chính trị về xây dựng, phát hành tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và góc nhìn tới năm 2030 nên chưa triển khai lập quy hoạch các khu chức năng để tìm hiểu nhân tố chỉnh quy hoạch cho thích hợp.

Mặt khác, theo xác định phương hướng vấn đề chỉnh quy hoạch thông thường đã được ưng chuẩn, có một vài khu chức năng và đất chưa sử dụng cần nhân tố chỉnh và bổ sung các nội dung quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn để kêu gọi đầu cơ.

Cụ thể, về khu phi quan thuế, theo điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt có diện tích 920 ha, nếu ko kể quy hoạch Hoa Phượng đỏ trung chuyển quốc tế đến năm 2030 là 290 ha thì quy mô còn lại khoảng 630 ha. Khu vực này có quy mô thiên nhiên khoảng 950 ha. Theo đó, diện tích đất còn lại khoảng 320 ha chưa được xác định phương hướng quy hoạch.

Hay như các khu đô thị công dụng khác, qui hoạch được duyệt y định hướng khu vực Nam Tu Bông đến đèo Cổ hủ Mã qui mô khoảng 900 ha trong khi khu vực này có diện tích thiên nhiên khoảng 2050 ha, phần còn lại chưa định hướng quy hoạch.

Vài khu vực khác như Tuần Lễ - Hòn Ngang hay Khu vực đóng hộp kĩ nghệ tập trung tại Dốc Đá Trắng, Khu phát triển công nghệ tại Hòn Khói cũng cần được điều chỉnh lại cho phù hợp với kêu gọi đầu tư và khai thác hiệu quả quỹ đất.

Trong khi, UBND tỉnh giấc Khánh Hòa cũng cho biết theo nhân tố chỉnh quy hoạch được phê duyệt có phần diện tích đất chưa sử dụng khoảng 8.668 ha cũng cần nghiên cứu xác định phương hướng qui hoạch để thực hiện tốt việc quản lí đất đai trong Khu kinh tế.

Từ thực tế trên, UBND tỉnh Khánh Hòa công bố và buộc phải Thủ tướng Chính phủ chú ý cho nhất thời dừng việc lập Quy hoạch tổng thể phát hành kinh tế thị trấn hội Đơn vị hành chính - kinh tế khác lạ Bắc Vân Phong cho tới khi Luật công ty hành chính – Kinh tế đặc biệt được Quốc hội duyệt y.

Đồng thời chuẩn y chấp hành nhân tố chỉnh Quy hoạch tầm thường của Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030 theo hướng tân tiến đáp ứng đòi hỏi phát hành của Khu kinh tế Vân Phong, phù hợp với tình hình thực tế hiện thời nhằm tạo nhân tố kiện dễ ợt cho việc kêu gọi đầu cơ.


Xem nhiều hơn: gia nha dat

Đăng nhận xét