TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Đề xuất tạm dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Vướng pháp lý, thủ tục

Theo UBND thức giấc Khánh Hòa, tới nay, UBND thức giấc đã thi hành một số hồ sơ để khai triển Quy hoạch tổng thể phát hành kinh tế, phố hội Đơn vị hành chính – kinh tế khác lạ Bắc Vân Phong (Đặc khu Bắc Vân Phong) như: Dự thảo nhiệm vụ quy hoạch, sẵn sàng công tác chọn nhà thầu giải đáp lập quy hoạch…

Tất nhiên, do Luật Tổ chức hành chính - kinh tế đặc biệt vẫn chưa được Quốc hội ưng chuẩn nên thời kỳ khai triển lập quy hoạch khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng tổ chức hành chính - kinh tế khác lạ chạm mặt phổ quát gian khổ, vướng bận rộn khi chưa xác định được cơ sở pháp lý, lớp lang giấy má, nội dung quy hoạch, hội đồng thẩm định và các nội dung liên quan khác.

Do những khó khăn, vướng bận bịu nêu trên, việc vấn đề chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng sản xuất thành Đặc khu Bắc Vân Phong cũng chưa được khai triển.

Bình chọn về kết quả làm được và những gian nan sau 5 năm thi hành nhân tố chỉnh quy hoạch tầm thường xây đắp Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2030, UBND tỉnh giấc kiếm được thấy: Đối với Khu vực Nam Vân Phong, việc khai triển các công trình theo yếu tố chỉnh quy hoạch phổ biến xây đắp được phê ưng chuẩn vẫn tiếp diễn chấp hành.

Khu vực này đã có một số dự án đi tham gia hoạt động và đang xây dựng, như: Nhà máy Tàu biển Hyundai Vinashin, Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1, Khu công nghiệp Ninh Thủy, Cảng tổng phù hợp Nam Vân Phong… Dĩ nhiên, ở đây một số khu công dụng vẫn chưa được triển khai.

Dường như đó, đối với khu vực Bắc Vân Phong, do chủ trương xây dựng đặc khu có trong khoảng năm 2012 nên chưa khai triển lập quy hoạch các khu công dụng để phân tích vấn đề chỉnh quy hoạch cho thích hợp cho phù hợp.

 Điều chỉnh để kêu gọi đầu tư

Trong công bố gửi Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ toạ UBND thức giấc Khánh Hòa cho rằng: Theo xác định phương hướng quy hoạch bình thường đã được phê chuẩn y, một số khu chức năng và đất chưa sử dụng cần vấn đề chỉnh và bổ sung các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tại để kêu gọi đầu tư.

Chi tiết: Về khu phi quan thuế, theo vấn đề chỉnh quy hoạch đã phê duyệt có diện tích khoảng 920ha, nếu như ngoại trừ diện tích quy hoạch Hoa Phượng đỏ trung chuyển quốc tế đến năm 2030 là 290 ha thì quy mô còn lại khoảng 630ha. Khu vực này có diện tích thiên nhiên khoảng 950 ha. Như vậy, diện tích đất còn lại khoảng 320 ha chưa được định hướng quy hoạch.

Các cơ sở và trọng điểm công nghệ ngoài khu phi quan thuế như: Khu công nghiệp tập trung tại dốc Đá Trắng quy mô khoảng 300ha; khu phát hành công nghệ Hòn Khói diện tích 250ha và một vài phân khu tác dụng công nghệ khác cần được xác định phương hướng thành khu công nghiệp, điều chỉnh lại vị trí và quy mô để dễ ợt cho việc kêu gọi đầu cơ.

Dường như đó, khu vực Tuần Lễ - Hòn Ngang có quy mô tự nhiên khoảng 1.200ha, trong khi xác định phương hướng quy hoạch khu vực này cho các khu dịch vụ, du lịch, đô thị sinh thái biển khoảng 572ha. Phần còn lại được định hướng là cây xanh sinh thái và mặt nước cần nhân tố chỉnh cho phù hợp để khai thác hiệu quả quỹ đất.

Trong khi, các khu thị trấn đa tính năng từ nam Tu Bông đến đèo Cổ lỗ Mã có quy mô khoảng 900ha, trong khi khu vực này có quy mô thiên nhiên khoảng 2.050ha, phần còn lại chưa định hướng quy hoạch. Chẳng những vậy, theo nhân tố chỉnh quy hoạch được phê ưng chuẩn có phần diện tích đất chưa dùng khoảng 8.668 ha cũng cần phân tích xác định phương hướng quy hoạch để thực hiện tốt việc điều hành đất đai trong Khu kinh tế.

Từ thực tiễn trên, UBND thức giấc Khánh Hòa yêu cầu Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép tạm thời dừng việc lập Quy hoạch toàn cục phát triển kinh tế - phố hội Đặc khu Bắc Vân Phong cho tới khi Luật Doanh nghiệp hành chính - kinh tế khác biệt được Quốc hội ưng chuẩn.

UBND thức giấc Khánh Hòa cũng yêu cầu Thủ tướng Chính phủ cho phép thi hành điều chỉnh Quy hoạch thông thường xây đắp Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2030 theo hướng tân tiến, đáp ứng yêu cầu tạo ra, thích hợp với tình hình thực tại bây giờ nhằm tạo yếu tố kiện thuận tiện cho việc kêu gọi nhà đầu tư.

Cũng theo UBND tỉnh Khánh Hòa, khi Quy hoạch tỉnh giấc Khánh Hòa được chấp hành và Luật Doanh nghiệp hành chính, kinh tế khác biệt được ưng chuẩn sẽ tích hợp các nội dung được nhân tố chỉnh quy hoạch bình thường Khu kinh tế Vân Phong vào cho phù hợp.

Theo Thục Uyên

Diễn đài công ty


Xem thêm: bat dong san

Đăng nhận xét