TIN TỨC MỚI

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Công an, quân đội xét đặc biệt, cán bộ công chức phố dôi dư được nghỉ hưu sớm

Trong khoảng ngày 25/12, Thông tư số 13 vừa được Bộ Nội vụ ban hành, hướng dẫn luật pháp về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp thị trấn, thôn, tổ dân thị trấn sẽ chính thức có hiệu lực. Theo thông tư này, ngoài các quy định chung, UBND cấp tỉnh giấc sẽ pháp luật chi tiết tiêu chuẩn về trình độ chuyên ngành nghiệp vụ trong khoảng trung cấp trở lên đối với công chức khiến cho việc tại các phường: miền núi, vùng cao, biên cương, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa… Cùng với đó, UBND cấp tỉnh giấc quyết định lĩnh vực huấn luyện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp phường trong từng kỳ tuyển dụng.

Đáng để ý về nhân tố kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt được vận dụng trong các trường hợp: Tốt nghiệp đại học loại nhiều năm kinh nghiệm trở lên ở nội địa, loại khá trở lên ở nước ngoài; viên chức trong các đơn vị tương lai công lập, đã có thời điểm làm viên chức 5 năm trở lên… Trường phù hợp đặc biệt còn được vận dụng với người hưởng lương trong đội ngũ vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu, đã có thời gian công tác 5 năm trở lên trong hàng ngũ vũ trang, hoặc làm công tác cơ yếu, tính trong khoảng thời gian có quyết định tuyển nhân viên chính thức.

Với cán bộ cấp phố giữ chức vụ, khi thôi phụ trách chức vụ thì được để ý, kết nạp vào công chức cấp thị trấn không qua thi tuyển giả dụ đáp ứng toàn diện các tiêu chuẩn. Trường hợp trước khi bầu giữ chức phận cán bộ cấp phố chưa phải là công chức cấp xã thì thời gian giữ chức phận cán bộ cấp phường ít ra là 5 năm trở lên; tại thời điểm kết nạp không trong thời gian bị chú ý kỷ luật; bị dò hỏi, truy tố, xét xử và không trong thời hạn bị thi hành kỷ luật hoặc bị truy vấn cứu trách nhiệm hình sự.

Theo thông tư mới này, khi tiếp nhận công chức cấp phường không qua thi tuyển, Chủ tịch UBND cấp huyện phải xây đắp Hội đồng rà soát, sát hạch, trừ trường hợp trước khi được bầu giữ chức vụ cán bộ cấp phường đã là công chức cấp phường.

Mỗi chức danh công chức cấp xã được bố trí 1 người trở lên, UBND cấp tỉnh giấc qui định việc bố trí ngày càng tăng người ở một vài chức danh công chức cấp phường thích hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng thị trấn, phường, đô thị (trừ chức danh Trưởng Công an phường và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ đạo quân sự cấp xã) nhưng không vượt quá tổng số cán bộ, công chức cấp xã theo quy định.

“Căn cứ vào quyết định của UBND cấp thức giấc về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp phường, Chủ toạ UBND cấp thị xã quyết định tuyển dụng, phân công, vấn đề động, luân chuyển và bố trí người đảm trách các chức danh công chức cấp xã thích hợp với chuyên ngành nghề tập huấn và đáp ứng các đòi hỏi của vị trí chức danh công chức”, Thông tư 13 pháp luật.

Can dự tới việc khắc phục chế độ đối với số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư, Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ tổng thích hợp và bắt buộc với Chủ toạ UBND cấp thức giấc thi hành tinh giảm biên giễu cợt; khắc phục cách thức mất việc; nghỉ hưu trước tuổi; nghỉ công việc chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo qui định; vấn đề chuyển, bổ sung cho các thị trấn, thị trấn, thị trấn thuộc địa bàn cấp huyện hoặc ở địa bàn cấp huyện khác thuộc tỉnh; hoặc chuyển thắng lợi chức từ cấp thị xã trở lên theo quy định…

Theo Luân Dũng

Tiền Phong


Đọc thêm: mua nha

Đăng nhận xét