TIN TỨC MỚI

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Chính phủ buộc phải sửa Luật Đất đai trong năm 2020

Văn phòng Chính phủ cho nhân thức, Chính phủ vừa yêu cầu nội dung dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp thường kỳ năm 2020.

Theo đó, Chính phủ dự định trình các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số vấn đề của Luật Giải quyết vi phạm hành chính; dự án Luật Biên phòng Việt Nam (cho ý kiến lần đầu trước khi trình Quốc hội cho quan niệm); công trình Luật Thỏa thuận quốc tế; công trình Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); công trình Luật Đầu tư theo cách thức đối tác công tư; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); công trình Luật Sửa đổi, bổ sung một vài điều của luật Bảo vệ môi trường; công trình Luật Sửa đổi, bổ sung vài nhân tố của Luật Đất đai; dự án Luật Người công huân vn đi khiến cho việc ở nước ngoài theo phù hợp đồng; dự án Luật Giới trẻ (sửa đổi); dự án Luật Thi đua, ca ngợi thưởng (sửa đổi)...

Đồng thời, Chính phủ cũng xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: nghị quyết của Quốc hội về sản xuất đô thị Đà Nẵng tới năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Lên tiếng kết quả thi hành quyết nghị số 100/2015/QH13 phê phê chuẩn chủ trương đầu cơ các Chương trình tiêu chí giang sơn thời kỳ 2016 - 2020. 

Lên tiếng kết quả chấp hành ý tưởnrg tài chính 5 năm quốc gia 2016 - 2020 và định hướng ý tưởnrg tài chính 5 năm nước nhà giai đoạn 2021 - 2025. Thông báo kết quả thực hiện quyết nghị số 24/2016/QH14 về ý tưởnrg cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 cũng là những nội dung sẽ được xin quan niệm Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

Trong khi đó, Chính phủ cũng dự kiến công bố Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2020 xem xét ưng chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa vn và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trong năm 2020; xem xét nội dung về nguyên tắc, chỉ tiêu, định mức phân bổ vốn đầu cơ phát triển nguồn ngân sách nhà nước công đoạn 2021 - 2025; để ý, quyết định cách thức đặc trưng quản lý, sử dụng số tiền nhận được từ hoạt động khai thác của nả kết cầu hạ tầng hàng không quá trình trong khoảng ngày 1/1/2018 (thời điểm Luật Điều hành, sử dụng tài sản công có hiệu lực chấp hành) tới ngày Đề án giao điều hành, dùng và khai thác tìa sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, điều hành được phê duyệt y...


Có thể bạn quan tâm: dat xanh

Đăng nhận xét