TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Bộ Nguồn vốn 'điểm tên' các Bộ, lĩnh vực thi hành việc thoái vốn lừ đừ

Bộ Vốn đầu tư cho biết, trong năm 2019 có 9 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê thông qua phương án cũ rích phần hóa, tuy nhiên trong đó chỉ có 3 đơn vị thuộc danh mục các doanh nghiệp cổ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 phê chuẩn y Danh mục doanh nghiệp Nhà nước kết thúc cổ hủ phần hóa theo từng năm quá trình 2017-2020 và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê ưng chuẩn Danh mục công ty thi hành cổ phần hóa tới hết năm 2020.

Lũy kế giai đoạn 2016 – 2019, đã có 168 công ty được cấp có thẩm quyền phê duyệt y phương thức cũ kĩ phần hóa với tổng trị giá công ty là 443.056 tỷ đồng, trong đó trị giá vốn nhà nước là 206.694 tỷ đồng.

Tất nhiên trong 168 công ty đã cũ kĩ phần hóa chỉ có 36/168 công ty cổ phần hóa thuộc danh mục 128 đơn vị cũ rích phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 28% kế hoạch), số tổ chức còn phải thực hiện cũ rích phần hóa theo ý tưởnrg tính tới hết năm 2020 là 92 tổ chức.

Tương tự, theo Bộ Nguồn vốn, tiến độ cũ rích phần hóa các doanh nghiệp còn đủng đỉnh, không làm được kế hoạch đề ra.

Về tình hình thoái vốn, theo quyết định số 1232/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ thì thời kỳ 2017 – 2020 chấp hành thoái khoảng 60.000 tỷ đồng vốn nhà nước tại các tổ chức.

Trong năm 2019, có 13 doanh nghiệp thuộc danh mục ban hành theo quyết định số 1232 chấp hành thoái vốn với giá trị 896 tỷ đồng, thu về 1.839 tỷ đồng.

Lũy kế trong khoảng năm 2017 - 2019, thoái vốn nhà nước tại 92 đơn vị, với trị giá 4.704 tỷ đồng, thu về 8.964 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng bình chọn, việc khai triển thoái vốn nhà nước theo quyết định số 1232/QĐ-TTg còn chậm, chỉ đạt 7,8% ý tưởnrg, không đạt chiến lược đề ra.

Những công ty còn rộng rãi công ty phải thi hành thoái vốn với trị giá lớn là: Bộ Công Thương (thoái vốn tại Tổng công ti Máy động lực và Máy nông nghiệp vn, Tập đoàn Xăng dầu vn), Bộ Giao thông vận vận chuyển (thoái 30,4% vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty Cảng hàng không vietnam - Công ty CP và 35,16% vốn nhà nước đầu tư tại Tổng tổ chức kinh doanh Hàng không vietnam - Công ti CP), Bộ Xây dựng (còn phải thoái vốn tại 8/11 Tổng công ti cổ hủ phần); TP Hà Nội (còn phải thoái vốn tại 31/34 tổ chức).

Theo Bộ Tài chính, tiến độ cổ lỗ phần hóa, thoái vốn, phê duyệt cách thức cơ cấu lại chậm chạp, không đạt được theo kế hoạch đã đề ra. Chậm rãi quyết toán bàn giao sang công ti cũ rích phần. Lừ đừ bàn giao quyền thây mặt chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC, chưa đảm bảo chiến lược theo chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ.

song song, phổ biến tổ chức chậm rãi đăng ký thương lượng, niêm yết trên hoạt động mua bán chứng khoán khiến ảnh hưởng tới tính công khai, sáng tỏ của thị trường, lờ đờ đổi mới công tác quản trị tổ chức sau cũ rích phần theo thông lệ và chuẩn mực của các đơn vị trên thị trường chứng khoán, cũng như hạn chế giễu công tác giám sát của toàn xã hội đối với hoạt động của các đơn vị này.

Bộ Nguồn vốn nghĩ là, duyên do là do vài Bộ, ngành nghề, địa phương, Công ty kinh tế, Tổng công ti nhà nước còn chưa thực sự trang nghiêm khai triển ý tưởnrg cũ kĩ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN theo chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ và thi hành chế độ thông báo.

Nhất là vai trò, kiếm được thức, nghĩa vụ của chủ tịch doanh nghiệp, công ty còn chưa cao, chưa quyết liệt trong việc đổi mới hoạt động của tổ chức, công khai minh bạch, đúng qui định pháp luật, bảo đảm nguyên tắc hoạt động mua bán, chống lợi ích đội ngũ trong cổ hủ phần hóa và thoái vốn nhà nước….

Theo Minh Thư

Infonet


Đọc thêm: mua nha

Đăng nhận xét