TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Tạm chấm dứt buôn bán tạm nhập tái xuất gỗ dán sang Mỹ

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho nhân thức, nhằm tăng mạnh điều hành xuất khẩu gỗ dán sang Mỹ để phòng hạn chế ăn lận thương mại về căn nguyên hàng hóa, chuyển vận tải bất hợp pháp, dẫn đến nguy cơ Mỹ có thể vận dụng các biện pháp siết chặt quản lý đối với gỗ dán xuất khẩu của vn, tác động bị động đến sản xuất trong nước và làm ảnh hưởng đến lợi quyền của các tổ chức khiến cho ăn chân chính, căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ luật pháp cụ thể một vài nhân tố của Luật Điều hành ngoại thương, ngày 12/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BCT qui định về việc trợ thời xong kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh lâm thời nhập gỗ dán tham gia vietnam để tái xuất sang Mỹ.

Thông tư số 22/2019/TT-BCT pháp luật tạm bợ hoàn thành hoạt động buôn bán chuyển khẩu, buôn bán tạm nhập tham gia vn để tái xuất sang Mỹ đối với mặt hàng gỗ dán thuộc nhóm HS 44.12 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, du nhập vn ban hành đương nhiên Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính; áp dụng đối với nhà buôn nhập cuộc hoạt động buôn bán chuyển khẩu, buôn bán tạm nhập, tái xuất; các tập đoàn, doanh nghiệp điều hành hoạt động buôn bán chuyển khẩu, kinh doanh trợ thì nhập, tái xuất; các công ty, đơn vị, tư nhân có can hệ tới hoạt động buôn bán chuyển khẩu, kinh doanh lâm thời nhập, tái xuất.

Thông tư số 22/2019/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2019 tới hết ngày 31/12/2024.

Lúc trước, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 4/7/2019 phê thông qua Đề án "Tăng mạnh điều hành nhà nước về chống trốn tránh giải pháp phòng thủ thương nghiệp và ăn gian nguyên cớ". Đề án đã đề ra phổ quát nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh điều hành nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư nước ngoài; chặn lại và xử lý nghiêm các hành vi lẩn tránh giải pháp phòng vệ thương nghiệp, gian lận căn nguyên hàng hóa (trong đó các mặt hàng có nguy cơ cao như gỗ dán).

Quỳnh Anh

Theo Nhịp sống kinh tế


Có thể bạn quan tâm: gia dat saigon

Đăng nhận xét