TIN TỨC MỚI

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Phải hoàn thành biến đổi 21 triệu thẻ ATM trong năm 2019

Các doanh nghiệp trên theo đó cần chủ động và trang nghiêm công ty triển khai ứng dụng tiêu chuẩn cơ sở vật chất về thẻ chip nội địa theo lịch trình biến đổi quy định tại Thông tư số 41/2018 của NHNN.

Theo Thông tư 41, tới hết năm 2019, ít ra 35% số máy ATM, 50% số trang bị bằng lòng thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại vn phải tuân hành tiêu chuẩn cơ sở vật chất về thẻ chip trong nước. Đáng để ý tới hết ngày 31.12.2019, chí ít 30% số thẻ đang lưu hành trên thị trường phải tuân hành tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa, tương đương khoảng 21 triệu thẻ ATM phải biến đổi từ công nghiệp thẻ từ sang thẻ chip.

Hạn chót cho việc biến đổi tổng thể thẻ ATM trên thị trường sang thẻ chip là cuối năm 2021.

Theo Cẩm Hà

Lao động


Xem tại: mua dat

Đăng nhận xét