TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

Kỷ luật cán bộ đã nghỉ hưu: Quốc hội chính thức luật pháp cách thức 'xóa tư cất chức vụ đã cáng đáng'

Một trong những điểm đáng để ý là pháp luật về giải quyết kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu.

Trong thông báo giải trình, thu nạp trước Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Có quan niệm đề nghị luật pháp ngặt nghèo về cơ chế xử lý, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại xảy ra để vừa bảo đảm tính răn bắt nạt, nghiêm khắc, nhưng bảo đảm tính nhân văn.

Trong khi đó, có quan niệm đề nghị cân nhắc thay chế độ kỷ luật "xoá tư cách chức vụ đã cáng đáng" bằng hình thức kỷ luật giảm hoặc truất lương hưu dài lâu, tất nhiên hậu quả pháp lý là tước bỏ hoặc cắt giảm các cách thức, chính sách đang được hưởng.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu là một chủ trương lớn, cần phải nghiên cứu thận trọng, có quy định hợp lý bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Do đó, xin được pháp luật trong Luật nguyên tắc thông thường về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu; qui định cụ thể về hình thức xử lý kỷ luật.

Trong đó, chế độ "xóa tư cách chức vụ đã đảm đương" là để đảm bảo hợp nhất với cách thức kỷ luật theo luật pháp của Đảng, đồng thời thực tế vận dụng trong thời điểm qua cho thấy đã có hiệu quả cố định, đáp ứng được hoài vọng của gần như quần chúng", Tổng Thư ký Quốc hội cho hay.

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết thêm, để biểu thị rõ chế độ kỷ luật gắn với hệ quả về vật chất, tinh thần, trong dự thảo Luật cũng đã bổ sung nguyên tắc gắn cách thức giải quyết kỷ luật với hệ quả pháp lý tương ứng để làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết, đảm bảo tính khả thi, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện.

"Có quan điểm buộc phải luật pháp theo hướng chỉ giải quyết hành vi vi phạm trong thời gian công việc của cán bộ, công chức giữ chức phận, quyền hạn cố định đã nghỉ hưu, thôi việc mà không áp dụng bình thường cho đầy đủ cán bộ, công chức đã nghỉ hưu, thôi việc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc bổ sung vào Luật Cán bộ, công chức quy định xử lý kỷ luật đối với tất cả cán bộ, công chức đã nghỉ việc nghỉ hưu là thực hiện đúng đòi hỏi của Quyết nghị TƯ, bảo đảm sự công bình, nghiêm minh của luật pháp, tăng mạnh kỷ cương, kỷ luật, bổn phận của lực lượng cán bộ, công chức nói phổ biến, trong đó có cán bộ, công chức giữ chức vụ chỉ huy, điều hành. Bởi vậy, xin Quốc hội cho bộc lộ nội dung này như trong dự thảo Luật", Tổng Thư ký Quốc hội nói.

Ông Phúc nêu thêm, có ý kiến ĐBQH đề xuất chuyển nội dung về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã mất việc, nghỉ hưu thành một chương riêng hoặc một khoản có tính nguyên tắc ở chương hiệu lực thi hành hoặc quy định thi hành Luật.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghĩ rằng, trong dự thảo Luật, tuy là qui định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, nhưng hành vi vi phạm bị xử lý là hành vi xảy ra trong thời gian người đó đang còn công tác (đang là cán bộ, công chức) và vẫn còn trong thời hiệu xử lý theo luật pháp.

Do đó, việc quy định về vấn đề này trong Luật Cán bộ, công chức theo hướng áp dụng quy định của Luật Cán bộ, công chức đối với đối tượng khác (cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu) là cu lì hợp", ông Phúc cho hay.

Theo pháp luật của Luật Công chức, Luật Nhân viên, việc xử lý đối với hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã thôi việc, nghỉ hưu được quy định như sau:

a) Mọi hành vi vi phạm trong thời gian công việc của cán bộ, công chức đã mất việc, nghỉ hưu đều bị xử lý theo quy định của qui định.

Căn cứ tham gia tính chất, hạn độ hiểm nguy, người có hành vi vi phạm có thể bị giải quyết hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật;

b) Cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời điểm công việc thì tùy theo tính chất, chừng vi phạm phải chịu một trong những chế độ kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã cáng đáng gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với cơ chế xử lý kỷ luật.

Việc giải quyết kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã thôi việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời điểm công việc trước ngày 01/7/2020 được chấp hành theo quy định của Luật và Chính phủ pháp luật chi tiết khoản này.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức trẻ


Tham khảo thêm: gia dat saigon

Đăng nhận xét