TIN TỨC MỚI

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền kiếm được cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ hủ phiếu thưởng tuần này

Tuần mới trong khoảng 11/11 đến 15/11/2019 có tổ chức chốt danh sách cũ kĩ đông chấp hành chi trả cổ hủ tức bằng tiền, bằng cổ lỗ phiếu và cổ hủ phiếu thưởng. Trong số đó có đông đảo công ty được các nhà đầu tư niềm nở như Tổng tổ chức kinh doanh Idico (IDC), như Masan Resources (MSR), như Tổng tổ chức kinh doanh Cảng hàng không Việt Nam (ACV), như Xi măng Hà Tiên 1 (HT1)... 

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ lỗ tức, cũ kĩ phiếu thưởng này cần mua cũ kĩ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 11/11/2019: IDC, HT1, VC3, TCO, DHA

Tổng công ti Idico – CTCP (IDC) chi  tạm bợ ứng cổ hủ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 5%. Thời điểm thanh toán 3/12/2019.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) chi trả cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 12%. Thời gian thanh toán 22/11/2019.

Ngày 8/11 là ngày thương lượng không hưởng quyền để CTCP Xây dựng số 3 (mã chứng khoán VC3) chốt danh sách cổ hủ đông sản xuất 4,25 triệu cổ phiếu trả cổ lỗ tức năm 2018 tỷ trọng 15%. Giá trị sản xuất theo mệnh giá hơn 42,5 tỷ đồng.

song song công ti cũng chốt danh sách cũ rích đông tạo ra gần 28,38 triệu cổ lỗ phiếu chào bán cho cổ hủ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ lỗ phiếu.

CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO) chi nhất thời ứng cũ kĩ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 5%. Thời điểm thanh toán 25/11/2019.

CTCP Hóa An (DHA) chi lâm thời ứng cổ hủ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời điểm thanh toán 27/11/2019.

Ngày 12/11/2019: LHC

CTCP Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (LHC) chi trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian trả tiền 27/11/2019.

Ngày 13/11/2019: TDT, HPD

CTCP Đầu tư và Phát hành TDT (TDT) chốt danh sách cổ hủ đông phát hành hơn 1,2 triệu cổ lỗ phiếu trả cổ hủ tức năm 2018 tỷ trọng 15%, tương ứng cổ lỗ đông chiếm hữu 100 cũ kĩ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới. Giá trị tạo ra theo mệnh giá hơn 12 tỷ đồng.

song song tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cổ lỗ đông sản xuất hơn 2,4 triệu cổ lỗ phiếu chào bán cho cổ lỗ đông hiện hữu. Giá phát hành 10.000 đồng/cũ rích phiếu. Tỷ lệ tạo ra 30%.

CTCP Thủy điện Đắc Đoa (HPD) chi nhất thời ứng cổ lỗ tức năm 2019 bằng tiền tỷ trọng 10%. Thời điểm thanh toán 28/11/2019.

Ngày 14/11/2019: AST, LLM, NHC, HPP, SGD

CTCP Phục vụ hàng không Taseco (AST) chi lâm thời ứng cũ kĩ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 20%. Thời điểm trả tiền 8/1/2019. song song công ti cũng chốt danh sách cũ kĩ đông doanh nghiệp lấy quan niệm cổ đông bằng văn phiên bản về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và các điều khác.

Tổng công ti Lắp máy Việt Nam – CTCP (LLM) chi trả cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian trả tiền 16/12/2019.

CTCP Gạch ngói Hai Hiệp (NHC) chi nhất thời ứng cổ lỗ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời điểm thanh toán 27/11/2019.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời điểm trả tiền 10/1/2019.

CTCP Sạch sẽ giáo dục tại Tp HCM (SGD) chi trả cũ rích tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian trả tiền 29/11/2019.

Ngày 15/11/2019: MSR, ACV, THI, C32, GMX, CMT, ITD, PAI

Ngày 15/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tài nguyên Masan (Masan Resources – mã chứng khoán MSR) chốt danh sách cũ rích đông sản xuất khoảng 89,93 triệu cổ hủ phiếu trả cổ hủ tức năm 2018 tỷ lệ 10%. Trị giá phát hành theo mệnh giá khoảng 899,3 tỷ đồng. Vốn đầu tư phát triển lấy từ LNST chưa phân chia hợp nhất lũy kế đến ngày 31/12/2018 của công ti.

Năm 2018 Masan Resources đạt 6.865 tỷ đồng thu nhập, tăng 27% so với năm lúc trước. Lãi sau thuế gấp 2,7 lần cùng kỳ, đạt trên 810 tỷ đồng. Dù vậy với số tiền tạo ra cổ hủ phiếu trả cổ tức lên đến gần 900 tỷ đồng, Masan Resources đã sử dụng cả nguồn lãi thu thập trả cổ lỗ tức cho cổ đông.

Tính tới 31/12/2019 Masan Resources còn 3.282 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân phối. Trong khi công ty còn 145 tỷ đồng thặng dư vốn cũ kĩ phần.

Ngày 15/11 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng công ty Hoa phượng đỏ hàng không vietnam (ACV) chốt danh sách cũ kĩ đông chấp hành chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 9%, tương ứng  cổ hủ đông sở hữu 01 cũ kĩ phiếu được kiếm được về 900 đồng. Thời gian thanh toán 18/12/2019.

Tương tự với xấp xỉ hơn 2,17 tỷ cũ rích phiếu đang lưu hành, ACV sẽ chi gần 2.000 tỷ đồng trả cũ kĩ tức lần này cho cũ rích đông.

Kết quả buôn bán, năm 2018 ACV đạt 16.090 tỷ đồng doanh thu, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 6.150 tỷ đồng, tăng 49,2% so với lãi làm được năm 2017. Tổng LNST lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2018 đạt gần 6.360 tỷ đồng. Trong khi tổ chức kinh doanh còn 2.550 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát hành và hơn 14,6 tỷ đồng thặng dư vốn cũ rích phần.

CTCP Thiết bị điện (THI) chi tạm bợ ứng cũ kĩ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời điểm trả tiền 5/12/2019.

CTCP Đầu cơ xây đắp 3-2 (C32) chi tạm bợ ứng cổ lỗ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời điểm thanh toán 28/11/2019.

CTCP Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX) chi trả cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời điểm thanh toán 5/12/2019.

CTCP Công nghệ mạng và Truyền thông (CMT) chi trả cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 10%. Thời gian thanh toán 6/12/2019.

CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD) chi trả cũ kĩ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 12%. Thời gian trả tiền 28/11/2019.

CTCP Công nghiệp tin tức, viễn thông và tự động hóa Dầu khí (PAI) chi trả cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời điểm trả tiền 18/12/2019.

Thái Hiếu

Theo Nhịp sống kinh tế


Có thể bạn quan tâm: gia nha dat

Đăng nhận xét