TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Hà Nội phát hành 3 thành phố sinh thái Quốc Oai, Phúc Thọ và Chúc Sơn

Theo đó, thị trấn ủy quyền Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội khiến nhà đầu tư, nghiên cứu trên khuôn khổ cục bộ địa giới hành chính đô thị Hà Nội, các đô thị theo Quy hoạch chung xây đắp Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê ưng chuẩn với tổng quy mô 3.344,6km2. Bao gồm: 1 thị trấn trọng tâm đô thị Thủ đô và 5 thị trấn vệ tinh: Sơn Tây, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Xuân Mai, Hòa Lạc; 3 đô thị sinh thái: Thành phố Quốc Oai, thành phố Phúc Thọ, đô thị Chúc Sơn; 11 thị trấn quận lỵ của các quận.

Mục tiêu của đề cương nhằm cụ thể hóa các tiêu chí tạo ra đô thị, danh mục và lộ trình khai triển chấp hành Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô, Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt y; các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; các chương trình, kế hoạch của Thành ủy và UBND thị trấn Thủ đô về phát triển Thủ đô (tới năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và định hướng tới năm 2050).

Tạo khí cụ quản lý và phát hành chuỗi hệ thống đô thị trên khu vực Thủ đô, phát huy tối đa tiềm năng, ưu thế tại mỗi vùng bờ cõi, gắn với các quy hoạch lĩnh vực, lĩnh vực; tạo động lực tạo ra kinh tế - phường hội tại khu vực thị trấn phù hợp với Chương trình tạo ra thị trấn non sông, kĩ năng vận động nguồn lực thực tế tại địa phương cho từng công đoạn 5 năm.

Đồng thời, đề xuất các chương trình, kế hoạch cụ thể (tương thích với tiềm năng và nguồn lực, có trọng điểm, trọng điểm và sử dụng hiệu quả quỹ đất xây đắp) đảm bảo đồng bộ về cơ sở đô thị, phối hợp giữa bảo tồn, làm mới và xây dựng mới; xác định lộ trình, cách thức bắt đầu xây đắp thành phố bảo đảm tính khả thi và sản xuất vững bền; thống nhất các số liệu can hệ tới đô thị hóa, chủ trương, lộ trình thực hiện một số đề án đầu cơ, đề án xây dựng huyện lên huyện của 5 địa bàn: Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Hoài Đức, Đan Phượng.

Theo Hoàng Phong

Tiền phong


Tham khảo thêm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét