TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Cũ rích phiếu giảm sâu, Thiên Long Group (TLG) chốt danh sách cũ kĩ đông trả cũ rích tức bằng tiền tỷ lệ 10%

CTCP Cơ quan Thiên Long (mã chứng khoán TLG) báo cáo quyết nghị HĐQT duyệt trợ thời ứng cổ hủ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền với tỷ trọng 10%/mệnh giá (1 cổ lỗ phiếu nhận 1.000 đồng).

Ngày hoàn thành thủ tục sau cùng là 12/12/2019 và ngày thanh toán dự kiến là 27/12/2019.

Như vậy với 77,8 triệu cũ kĩ phiếu đang niêm yết và lưu hành, TLG sẽ chi khoảng 78 tỷ đồng lâm thời ứng cổ hủ tức lần này cho cổ hủ đông.

Năm 2018, TLG được biết tới là tổ chức kinh doanh siêu thị có mức lớn mạnh doanh thu cao nhất trong khu vực ASEAN và xếp thứ 13 trong 40 công ti bách hóa doanh số phát triển cao nhất trái đất, theo báo cáo phân tách của tổ chức kinh doanh phân tích Plimsoll chấp hành năm 2018.

Trên đà đó, trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, Ban HĐQT cũng đã thông qua ý tưởnrg phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó tiêu chí doanh thu đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 12% với năm 2018, lợi nhuận sau thuế thích hợp nhất dự định 325 tỉ đồng, tăng hơn 10% so với thực hiện năm 2018. Mức cũ kĩ tức chi trả cho năm 2019 dự kiến 20%.

Xong xuôi 9 tháng đầu năm 2019 TLG ghi kiếm được thu nhập thuần 2.308 tỷ đồng, tăng 10%. Các khoản chi tiêu phát sinh đều tăng cao làm lãi sau thuế đạt 254 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% và hoàn thành được 78% tiêu chí kế hoạch năm. Thu nhập trên mỗi cổ hủ phần (EPS) 9 04 tuần đạt 3.282 đồng.

Tính đến 30/09/2019, TLG ghi nhận 158 tỷ đồng quỹ đầu cơ phát triển, 463 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân chia và 393 tỷ đồng thặng dư vốn cổ hủ phần.

Trên thị trường cũ rích phiếu TLG hiện đang giảm sâu 29% so với hồi đầu năm, thương lượng loanh quanh mức 41.150 đồng/cổ phiếu và vẫn chưa có tín hiệu bình phục.

Cổ phiếu giảm sâu, Thiên Long Group (TLG) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% - Ảnh 1.

Minh Quang đãng

Theo Nhịp Sống Việt


Xem thêm: mua dat

Đăng nhận xét