TIN TỨC MỚI

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Có “vỡ lẽ chiến lược” trong giám sát, điều hành sản xuất trái phiếu doanh nghiệp?

Tuần qua, Công ti Chứng khoán Sài Gòn (SSI) phát triển một lên tiếng, trong đó phần về thị trường trái khoán đơn vị tiếp tục được xem xét.

Tiếp diễn, vì tình tiết của thị trường trái khoán công ty trong khoảng đầu năm 2019 tới nay trở thành nổi bật, với rộng rãi thành viên nhập cuộc và diện tích liên tiếp bùng nổ.

Bùng nổ không để trong ngoặc kép, khi xét tới chỉ tiêu chiến lược tạo ra hoạt động mua bán này từng được hoạch định hai năm trước.

Theo lên tiếng của SSI, lũy kế 10 04 tuần đầu năm 2019, tổng lượng trái phiếu tổ chức sản xuất đã lên đến 178.732 tỷ đồng. Đáng xem xét là số liệu bao gồm cả các lô tạo ra ra công chúng nhưng không bao gồm các đợt phát hành đơn nhất trong 3 bốn tuần đầu năm do chưa được công bố.

Hình như đó, dữ liệu cập nhật trên Cổng thông tin của Bộ Vốn đầu tư ngày 06/11 vừa qua mới chỉ nêu được con số tính tới ngày 28/6/2019, với khối lượng phát hành lũy kế trong khoảng đầu năm chỉ là 89.483 tỷ đồng.

Với con số trên của Bộ Vốn đầu tư, chừng đó cũng đã đủ để vượt xa chỉ tiêu ý tưởnrg đề ra, được xây đắp từ hai năm trước.

Cụ thể, theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/8/2017, chỉ tiêu xác định dự kiến dư nợ thị trường trái phiếu đơn vị đạt khoảng 7% GDP tham gia năm 2020 và khoảng 20% GDP vào năm 2030.

Với 89.483 tỷ đồng mà Bộ Nguồn vốn cập nhật tới 28/6/2019 thì dư nợ thị trường trái khoán doanh nghiệp đã đạt khoảng 10,22% GDP năm 2018, vượt ý tưởnrg đề ra tới năm 2020 theo Lộ trình phát hành hoạt động mua bán trái khoán công đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (ý tưởnrg đề ra là 7% GDP).

Còn giả dụ tính theo số liệu tập thích hợp và nêu trong thông báo của SSI, 178.732 tỷ đồng lũy kế 10 tháng đầu năm nay, thực tiễn phát hành của hoạt động mua bán trái khoán tổ chức đã vượt xa hơn nữa tiêu chí kế hoạch nói trên.

Nhân tố đặt ra, khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp tạo ra bùng nổ và vượt xa và vượt trước mốc dự trù như vậy, việc hiểu, quản lý và giám sát rủi ro có “vỡ chiến lược” theo hay không?

Theo Lam Giang

Bizlive


Xem nhiều hơn: mua dat

Đăng nhận xét