TIN TỨC MỚI

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

50% chỉ đạo trẻ trong khoảng cấp phòng ở TƯ phải có trình độ ngoại ngữ bậc 4

Mục tiêu chung của đề án là tăng nhanh tập huấn, bồi bổ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ tiêu chuẩn chức danh, địa điểm việc khiến và khung năng lực theo pháp luật, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Xây dựng lực lượng cán bộ, công chức, viên chức giỏi, có chất lượng tốt, có số lượng, cơ cấu hợp lý và có tài năng sử dụng ngoại ngữ thạo trong công tác và khiến cho việc trong môi trường quốc tế.

30% cán bộ, công chức phố đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3

Chỉ tiêu chi tiết cố gắng đến hết năm 2025 có 50% cán bộ, công chức ở TƯ (tập trung vào cán bộ, công chức chỉ đạo, quản lý trong khoảng cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi); 25% cán bộ, công chức cấp thức giấc, cấp huyện ở địa phương (tập trung tham gia cán bộ, công chức chỉ đạo, điều hành từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo qui định.

60% nhân viên và 50% nhân viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo luật pháp.

20% cán bộ, công chức xã và 15% cán bộ, công chức chỉ huy, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công việc tại địa bàn hoặc ngành nghề có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo pháp luật.

Đến năm 2030 có 60% cán bộ, công chức ở TƯ; 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp thị xã ở địa phương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

70% viên chức và 60% viên chức giữ chức vụ chỉ huy, điều hành đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

30% cán bộ, công chức phường và 25% cán bộ, công chức chỉ đạo, điều hành cấp thị trấn dưới 40 tuổi công việc tại địa bàn hoặc ngành có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo pháp luật và ngoại ngữ chuyên lĩnh vực.

Đánh giá năng lực ngoại ngữ gắn với thi tuyển, bổ nhậm chỉ đạo

Để chấp hành các mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu tập trung tham gia một vài nhiệm vụ biện pháp, trong đó có việc thực hiện kiểm tra, đánh giá năng lực trong đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức theo tiếp xúc chuẩn quốc tế.

Cùng với đó là tăng mạnh nhân tố kiện dạy và học ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế.

Theo từng quá trình 5 năm và hàng năm, các bộ, ngành nghề, địa phương bắt đầu rà soát thực trạng và tổng phù hợp nhu cầu huấn luyện, tẩm bổ ngoại ngữ của hàng ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để xây đắp ý tưởnrg và công ty đào tạo, bổ dưỡng...

Kinh phí thực hiện đề án được sắp xếp trong khoảng dự toán chi ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính, vận động hợp lí khác. Còn kinh phí bảo đảm cho hoạt động tập huấn, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức được bố trí từ ngân sách nhà nước và đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của tổ chức, tư nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

Đối với viên chức, nguồn kinh phí tập huấn, bồi bổ được sắp xếp trong khoảng nguồn tài chính của tổ chức sự nghiệp công lập; đóng góp của viên chức và các nguồn hợp pháp khác.

Thời điểm thực hiện đề án trong khoảng 2019 đến hết năm 2030.

Theo Thông tư số 01/2014 của Bộ GD-ĐT, sườn năng lực ngoại ngữ 6 bậc được pháp luật như sau:

photo-1

Bộ GD&ĐT thừa nhận 10 hạ tầng giáo dục tập huấn được nhập cuộc kiểm tra năng lực ngoại ngữ thầy giáo tiếng Anh và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khuông năng lực ngoại ngữ 6 bậc: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Tổ quốc Thủ đô, ĐH Thủ đô, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, ĐH Sư phạm TP.HCM, Trung tâm SEAMEO RETRAC, ĐH Thái Nguyên, ĐH CầnThơ, ĐH Sư phạm Thủ đô, ĐH Vinh.


Theo Thu Hằng

Vietnamnet


Có thể bạn quan tâm: mua nha

Đăng nhận xét