TIN TỨC MỚI

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Ý tưởnrg kiểm toán năm 2020: Giảm 25% cuộc kiểm toán so với chiến lược đầu năm 2019

Giảm số lượng, dồn vào một chỗ chất lượng kiểm toán

Định hướng kiểm toán năm 2020 của KTNN cho nhân thức, việc giảm số cuộc kiểm toán nhằm dồn vào một chỗ nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, đơn vị huấn luyện nâng cao trình độ và kỹ năng kiểm toán; bố trí đủ thời gian chấm dứt trọn vẹn các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ khác trong năm 2020.

Tính đến ngày 30/9/2019, KHKT năm 2019 của KTNN bao gồm 209 cuộc kiểm toán (KHKT đầu năm 190 cuộc, bổ sung tăng trong năm 19 cuộc), được doanh nghiệp thành 227 đoàn kiểm toán. KTNN đã triển khai 214/227 đoàn, chấm dứt 147/214 đoàn và xét chuẩn y, phát triển 122 Công bố kiểm toán (BCKT). Dự định đến 31/10/2019, KTNN sẽ cơ bản chấm dứt hết các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2019.

Với xác định phương hướng xây dựng KHKT năm 2020 như trên, toàn ngành nghề tập trung kiểm toán 146 cuộc kiểm toán, giảm 44 cuộc so với KHKT đầu năm 2019 đã ban hành.

Dường như đó, trong định hướng kiểm toán năm 2020, KTNN lựa chọn kiểm toán đối với một số chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng, được dư luận thị trấn hội nhiệt tình để công ty thi hành nhằm đánh giá hoàn toản việc hiện hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, qui định của Nhà nước xuyên suốt từ trung ương đến địa phương.

"Chủ động bố trí nhân lực và thời điểm để thực hiện các nhiệm vụ được Chỉ đạo Đảng, Nhà nước giao theo quy định tại Khoản 2, Vấn đề 10 Luật Kiểm toán nhà nước, đặc biệt là việc chấp hành kiểm toán kết quả trả lời định giá và xử lý các yếu tố vốn đầu tư trước khi chính thức lên tiếng trị giá công ty cũ rích phần hóa", báo cáo dự định kế hoạch kiểm toán năm 2020 của KTNN nêu rõ.

Trong ngành ngân sách nhà nước, KTNN tập trung kiểm toán đối với các tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương, các bộ, tập đoàn trung ương có diện tích ngân sách lớn để xác thực tính đúng mực, trung thực của thông báo quyết toán ngân sách, phục vụ công tác ưng chuẩn lên tiếng quyết toán ngân sách năm 2019 của Quốc hội và HĐND các thức giấc, đô thị trực thuộc trung ương.

Về lĩnh vực đơn vị và các doanh nghiệp nguồn vốn - nhà băng, chọn lựa các tổ chức, tổng công ty nhà nước có quy mô phù hợp để kiểm toán báo cáo nguồn vốn, các hoạt động can hệ đến quản lý, dùng vốn, của nả nhà nước năm 2019. Cấu kết với đó là việc đánh giá công việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tổ chức, tổng công ti nhà nước.

Hình như đó, KTNN tiếp diễn bình chọn thực trạng công tác quản lý tài chính và cũ kĩ phần hóa, thoái vốn đầu cơ của Nhà nước tại các công ty được kiểm toán; đánh giá các hoạt động điều hành, đảm bảo phát triển lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ.

Trong phần này, KTNN cũng thi hành kiểm toán lên tiếng tài chính, các hoạt động liên quan tới điều hành, dùng vốn, tài sản nhà nước năm 2018 của Nhà băng nhà nước và một số ngân hàng có quy mô lớn để đánh giá thực trạng nguồn vốn của doanh nghiệp và hiệu quả công tác điều hành, điều hành chế độ tiền tệ.

Về Kiểm toán chuyên đề, năm 2020, KTNN dự kiến lựa chọn kiểm toán vài chuyên đề có diện tích lớn, phạm vi rộng để doanh nghiệp kiểm toán nhằm đánh giá vừa đủ, xuyên suốt công tác điều hành, sử dụng nguồn vốn công, của cải công nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, sử dụng tài chính đầu cơ công, góp phần giảm nợ công, sản xuất kinh tế phố hội.

Ngoài ra, KTNN thi hành kiểm toán đối với "việc phân bổ, điều hành và dùng vốn đầu tư còn lại của kế hoạch đầu cơ công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và ngừa 10% tại các bộ ngành, địa phương do Quốc hội giao" theo Quyết nghị số 84/2019/QH14 ngày 26/6/2019 của Quốc hội.

Về ngành nghề kiểm toán môi trường và kiểm toán hoạt động, KTNN thực KTNN tiếp diễn tăng cường kiểm toán hoạt động, kiểm toán không gian và kiểm toán công nghệ tin tức, trong đó: "Tiếp tục chọn lựa thi hành các cuộc kiểm toán hoạt động, các cuộc kiểm toán không gian và kiểm toán công nghệ thông tin theo đúng các thứ tự, chuẩn mực đã được ban hành phù hợp với các luật pháp và chuẩn mực kiểm toán quốc tế".

Bên cạnh, KTNN cũng chọn một số chủ đề kiểm toán được dư luận phường hội nhiệt tình, đặc biệt là các chủ đề về môi trường để chấp hành kiểm toán nhằm bình chọn tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong điều hành, dùng nguồn vốn công, tài sản công trong công tác kiểm soát an ninh không gian.

Những lĩnh vực nào sẽ bị kiểm toán?

Ngành nghề NSNN: Ngoài kiểm toán Công bố quyết toán NSNN năm 2019 tại Bộ Vốn đầu tư, Bộ Ý tưởnrg và Đầu cơ, dự kiến kiểm toán 12 Bộ, cơ quan trung ương và 41 tỉnh giấc, thị trấn trực thuộc trung ương.

Kiểm toán hoạt động: Dự định chọn 9 cuộc kiểm toán hoạt động, trong đó tập trung kiểm toán các chủ đề can hệ tới kiểm soát an ninh không gian, giải quyết rác thải, chống biến đổi khí hậu và hoạt động nguồn hỗ trợ cho người có năng lực tài chính thấp, nhà đất phường hội...

Lĩnh vực chuyên đề: Dự kiến chọn 19 cuộc kiểm toán chuyên đề, gồm: 02 cuộc kiểm toán chuyên đề phạm vi rộng  và các chương trình - dự án thuộc ngành an sinh - phường hội, tạo ra kinh tế vùng, việc điều hành tài nguyên, khoáng sản và một vài chuyên đề về công tác điều hành thu ngân sách và  điều hành đầu cơ XDCB...

Ngành đầu cơ xây đắp và chương trình, công trình: Dự kiến chấp hành 34 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có rộng rãi dự án lớn, được dư luận ân cần như: Các dự án BT thuộc Khu thành phố mới Thủ thiêm Đô thị Hồ Chí Minh; Đầu cơ xây đắp tuyến phố vành đai II, III đô thị Hà Nội; các tuyến trục đường trên tuyến Quốc lộ 1A; tuyến tuyến phố bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông quá trình 2017-2020; các công trình thủy lợi (Hồ chứa nước Đồng Mít; chuỗi hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; hồ chứa nước Sông Lũy, Bắc sông Chu - Nam sông Mã; đập ngăn mặn sông Hiếu; hồ chứa nước Mỹ Lâm; hồ chứa nước sông Chò I), công trình vệ sinh môi trường Thị trấn Hồ Chí Minh; con đường dây 500kV Long Phú - Ô Môn; nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Sông Hậu 1 và công trình đường sắt thành phố Hà Nội...

Ngành doanh nghiệp và đơn vị tài chính - ngân hàng: KTNN dự định thi hành 16 cuộc kiểm toán, gồm: Ngân hàng nhà nước; 12 công ty, tổng công ty nhà nước và 03 nhà băng thương mại.

Lĩnh vực quốc phòng: Dự định doanh nghiệp 9 cuộc kiểm toán, gồm: 05 công ty dự toán, 03 tổ chức, 01 công trình đầu cơ.

Lĩnh vực an toàn, khối tập đoàn Đảng: Dự kiến tổ chức 5 cuộc kiểm toán tại Học viện Đất nước Hồ Chí Minh; 27 công an tỉnh, thị trấn trực thuộc trung ương; 21 tỉnh ủy, thành ủy; khối các học viện, nhà trường thuộc Bộ Công an và khối các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Bộ Công an.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: bds

Đăng nhận xét