TIN TỨC MỚI

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

PV GAS: LNTT quý 3 giảm 9% xuống 3.688 tỷ đồng, nắm giữ 28.500 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi

Tổng Công ti khí vn (PVGAS, GAS) vừa công bố BCTC thích hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu thuần 19.038 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 5% so với quý 3/2018. Trong đó, doanh thu trong khoảng chuyên chở khí và bán khí tăng, ngược lại thu nhập xây lắp giảm.

Bên cạnh đó, giá vốn xây lắp tăng cường làm lợi nhuận gộp tương ứng đạt 4.330 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ do giá vốn tăng mạnh.

Khấu trừ các chi tiêu, GAS ghi kiếm được lợi nhuận trước thuế hơn 3.688 tỷ đồng, giảm 9% so với kết quả quý 3/2018.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, GAS đạt 58.030 tỷ thu nhập, tăng nhẹ so với mức 56.600 tỷ cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế luỹ kế đạt 11.317 tỷ đồng. tương đương cùng kỳ.

PV GAS: LNTT quý 3 giảm 9% xuống 3.688 tỷ đồng, nắm giữ 28.500 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi - Ảnh 1.

Tính tới thời gian 30/9/2019, Công ty ghi nhận tổng của nả 62.558 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn dạt 42.492 tỷ và của cải dài hạn 20.065 tỷ đồng. Ghi kiếm được, GAS có khoản tiền khá dồi dào với hơn 5.933 tỷ tiền mặt và tương đương tiền mặt, đồng hành hơn 22.599 tỷ đồng bạc gửi ngân hàng. Nợ phải trả Công ti xấp xỉ 15.299 tỷ đồng, nợ vay (ngắn và dài hạn) hơn 3.000 tỷ đồng, có giảm so với đầu kỳ. Vốn chủ chiếm hữu GAS hiện vào mức 47.259 tỷ đồng, trong đó bao gồm 18.946 tỷ quỹ đầu cơ sản xuất và 6.985,5 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

PV GAS: LNTT quý 3 giảm 9% xuống 3.688 tỷ đồng, nắm giữ 28.500 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi - Ảnh 2.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: dịch vụ nhà đất

Đăng nhận xét