TIN TỨC MỚI

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Nguồn hỗ trợ đổ tham gia bất động sản gần 1,5 triệu tỷ đồng - VnExpress Kinh Doanh

Tính đến 04 tuần 8, nguồn vốn vay đổ tham gia BĐS tăng gần 14,6% so với cuối năm 2018, đạt 1,5 triệu tỷ đồng.

Theo Thông báo của Ngân hàng nhà nước gửi lên Quốc hội, tính tới hết tháng 8/2019, nguồn đầu tư chảy tham gia bất động sản (bao gồm cả mục đích kinh doanh và mục đích sử dụng) chiếm đoạt hơn 19% tổng dư nợ nền kinh tế.

Trước đây, Phó thống đốc Nhà băng nhà nước Đào Minh Tú cho biết, tính tới 30/8/2018, phát triển nguồn hỗ trợ toàn nền kinh tế đạt 8,5%, tức đạt hơn 7,82 triệu tỷ đồng. Ước tính theo con số này, tín dụng đổ vào bất động sản tính tới tháng 8 khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Nhà băng nhà nước cũng cho nhân thức sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nguồn hỗ trợ tham gia các ngành tiềm ẩn không may như BĐS, chứng khoán...

Ngoài ra đó, theo số liệu của lên tiếng tính đến 04 tuần 8/2019, nguồn vốn vay đổ tham gia lĩnh vực kĩ nghệ tăng gần 6,8% so với cuối năm 2018, chiếm đoạt tỷ lệ 19,6%; nguồn đầu tư  ngành nghề xây dựng tăng 7,6%, chiếm gần 9,7%. Nguồn vốn vay cho lĩnh vực dịch vụ tăng gần 9,3%, chiếm giữ 61,8%.

Dư nợ nguồn hỗ trợ đối với ngành nghề nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 6% so với cuối năm 2018, choán gần 24,3% tổng dư nợ đối với nền kinh tế; đơn vị bé và vừa tăng 11,4%, chiếm đoạt gần 18,7%; lĩnh vực xuất khẩu tăng hơn 13%, chiếm hữu 3,16%; lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng 1,85%, chiếm hữu 2,91%; doanh nghiệp Áp dụng công nghiệp cao tăng 22%, chiếm đoạt 0,41%.

Cập nhật tới cuối 04 tuần 9/2019, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 9,4% so với đầu năm.

Quỳnh Trang


Tham khảo thêm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét