TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Nguồn hỗ trợ đổ tham gia bất động sản gần 1,5 triệu tỷ đồng - VnExpress Kinh Doanh

Tính đến bốn tuần 8, nguồn đầu tư đổ vào BĐS tăng gần 14,6% so với cuối năm 2018, đạt 1,5 triệu tỷ đồng.

Theo Báo cáo của Ngân hàng nhà nước gửi lên Quốc hội, tính đến hết bốn tuần 8/2019, nguồn vốn vay chảy vào bất động sản (bao gồm cả mục đích kinh doanh và mục đích sử dụng) chiếm hơn 19% tổng dư nợ nền kinh tế.

Trước đó, Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú cho biết, tính đến 30/8/2018, phát triển nguồn hỗ trợ toàn nền kinh tế đạt 8,5%, tức đạt hơn 7,82 triệu tỷ đồng. Ước lượng theo con số này, nguồn hỗ trợ đổ tham gia BĐS tính tới bốn tuần 8 khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Ngân hàng nhà nước cũng cho nhân thức sẽ tiếp tục giữ vững nghiêm ngặt nguồn đầu tư tham gia các ngành nghề tiềm tàng không may như BĐS, chứng khoán...

Bên cạnh đó, theo số liệu của thông báo tính tới 04 tuần 8/2019, nguồn hỗ trợ đổ tham gia ngành nghề kĩ nghệ tăng gần 6,8% so với cuối năm 2018, chiếm tỷ lệ 19,6%; nguồn vốn vay  ngành xây đắp tăng 7,6%, chiếm đoạt gần 9,7%. Nguồn hỗ trợ cho ngành nghề dịch vụ tăng gần 9,3%, chiếm 61,8%.

Dư nợ nguồn vốn vay đối với ngành nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 6% so với cuối năm 2018, chiếm hữu gần 24,3% tổng dư nợ đối với nền kinh tế; công ty bé dại và vừa tăng 11,4%, chiếm hữu gần 18,7%; ngành nghề xuất khẩu tăng hơn 13%, chiếm giữ 3,16%; ngành công nghiệp hỗ trợ tăng 1,85%, chiếm giữ 2,91%; đơn vị ứng dụng công nghiệp cao tăng 22%, chiếm hữu 0,41%.

Cập nhật tới cuối tháng 9/2019, nguồn vốn vay đối với nền kinh tế tăng 9,4% so với đầu năm.

Quỳnh Trang


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét