TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Nguồn đầu tư đổ vào BĐS gần 1,5 triệu tỷ đồng - VnExpress Kinh Doanh

Tính tới 04 tuần 8, nguồn đầu tư đổ tham gia BĐS tăng gần 14,6% so với cuối năm 2018, đạt 1,5 triệu tỷ đồng.

Theo Lên tiếng của Ngân hàng nhà nước gửi lên Quốc hội, tính đến hết tháng 8/2019, tín dụng chảy vào BĐS (bao gồm cả mục đích kinh doanh và mục đích sử dụng) chiếm giữ hơn 19% tổng dư nợ nền kinh tế.

Lúc trước, Phó thống đốc Nhà băng nhà nước Đào Minh Tú cho nhân thức, tính đến 30/8/2018, tăng trưởng nguồn vốn vay toàn nền kinh tế đạt 8,5%, tức đạt hơn 7,82 triệu tỷ đồng. Ước lượng theo con số này, tín dụng đổ vào BĐS tính tới tháng 8 khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Ngân hàng nhà nước cũng cho biết sẽ tiếp diễn giữ vững chặt chẽ nguồn hỗ trợ vào các ngành tiềm ẩn không may như bất động sản, chứng khoán...

Bên cạnh đó, theo số liệu của báo cáo tính đến tháng 8/2019, nguồn đầu tư đổ tham gia ngành kĩ nghệ tăng gần 6,8% so với cuối năm 2018, chiếm hữu tỷ lệ 19,6%; nguồn vốn vay  lĩnh vực xây dựng tăng 7,6%, chiếm gần 9,7%. Nguồn hỗ trợ cho ngành nghề phục vụ tăng gần 9,3%, chiếm hữu 61,8%.

Dư nợ nguồn hỗ trợ đối với lĩnh vực nông nghiệp, vùng quê tăng khoảng 6% so với cuối năm 2018, chiếm đoạt gần 24,3% tổng dư nợ đối với nền kinh tế; công ty nhỏ bé và vừa tăng 11,4%, chiếm giữ gần 18,7%; ngành nghề xuất khẩu tăng hơn 13%, chiếm hữu 3,16%; lĩnh vực công nghệ hỗ trợ tăng 1,85%, chiếm hữu 2,91%; tổ chức Áp dụng công nghệ cao tăng 22%, choán 0,41%.

Cập nhật tới cuối bốn tuần 9/2019, nguồn đầu tư đối với nền kinh tế tăng 9,4% so với đầu năm.

Quỳnh Trang


Xem tại: mua dat

Đăng nhận xét