TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Ngày Mái ấm vn (28/6) có thể trở thành ngày nghỉ lễ

Chú ý thêm một ngày nghỉ lễ

Trong Kỳ họp thứ 7, Bộ trưởng Bộ Công sức – Thương binh và Thị trấn hội, trưởng ban biên soạn thảo dự thảo Bộ luật Công sức sửa đổi, đã xin rút bắt buộc ngày càng tăng một ngày nghỉ có hưởng lương cho người công huân vào ngày 27/7. Khởi thủy của việc xin rút này bắt nguồn từ sự không đống ý của rộng rãi đại biểu Quốc hội.

Dĩ nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lấy quan điểm các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự thảo Bộ luật và kiến nghị của Tổng Liên đoàn Công sức vn về vấn đề này. Theo đó, phổ biến quan niệm đề xuất tiếp diễn đề xuất bổ sung qui định về việc gia tăng ngày nghỉ hưởng nguyên lương đối với người công phu và lựa chọn ngày Mái nhà vn (28/6).

Trước những ý kiến này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa ra nhì phương thức để các Đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường tham gia ngày 23/10 trong khuôn khổ ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

- Phương thức 1: không bổ sung ngày nghỉ lễ.

- Phương thức 2: bổ sung một ngày người công sức được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương và lựa chọn ngày Mái nhà vietnam (ngày 28/6 dương lịch).

Tăng tuổi hưu

Lên tiếng tóm lược Tiếp thụ, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Công phu (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề cập đến tuổi nghỉ hưu. Theo đó, Chủ trương nhân tố chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu phổ biến đối với người công trạng là nhằm thể dè bỉu hóa quan điểm của Đảng tại Quyết nghị số 28-NQ/TW với tiêu chí dài lâu để chủ động đối phó với khuynh hướng già hóa dân số diễn ra nhanh của Việt Nam, phục vụ yêu cầu của thị trường công phu.

Dĩ nhiên, vẫn có 2 ý kiến khác nhau về điều này. Quan niệm thứ nhất cho rằng, cần quy định rõ lịch trình chấp hành trong dự thảo Bộ luật như phương án Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 7. Ý kiến thứ nhì cho rằng, chỉ nên luật pháp về nguyên lý để giao Chính phủ quy định, chỉ dẫn cho thích hợp với ngành nghề, tính chất công việc, không gian và điều kiện cơ sở vật chất, địa bàn và cung, cầu của thị trường lao động, thiên hướng già hóa dân số..., không nhất quyết phải có lịch trình tương đồng đối với các hàng ngũ công tích không giống nhau và người công phu (nhất là hàng ngũ lao động trực tiếp) sẽ dễ hài lòng hơn.

Tăng giờ làm

Những khác lạ xung quanh việc mở rộng sườn thỏa thuận làm cho thêm giờ tối đa (Nhân tố 107), cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu trong lên tiếng. Về ý kiến của bản thân, UBTVQH nghĩ là giảm giờ khiến là xu hướng tiến bộ, khác lạ trong bối cảnh công nghiệp ngày một phát hành, tay nghề người công lao ngày một cao, cần giảm ngày giờ khiến cho việc để đảm bảo sức khỏe và bình yên cho người lao động.

Hình như đó, Việc tăng ngày giờ khiến thêm trong điều kiện công tác thanh tra, kiểm tra, dè bỉu tài giải quyết vi phạm còn hạn chế giễu sẽ có thể dẫn đến tình trạng doanh nghiệp lợi dụng thì giờ khiến thêm, khai thác tối đa sức công tích, hậu quả là người lao động sẽ hết sạch sức công sức sớm hơn so với tuổi công phu.

Chính bởi vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tán thành việc đề nghị mở rộng sườn thỏa thuận giờ làm cho thêm tối đa dù thực tại người dùng công huân và người công lao có ý định. Dĩ nhiên, Chính phủ vẫn mong muốn tiếp tục trình Quốc hội phương thức tăng thì giờ làm thêm như đã trình tại kỳ họp thứ 7 để Quốc hội tiếp tục luận bàn. Chính cho nên, UBTVQH cũng đưa ra 2 phương thức để xin quan niệm các ĐBQH.

- Cách thức 1: luật pháp theo hướng giữ khuông thỏa thuận giờ khiến cho thêm tối đa như Bộ luật hiện hành, nhưng cần ghi rõ nâng thời giờ làm thêm theo 04 tuần là 40 giờ/04 tuần thay vì 30 giờ/04 tuần và bổ sung luật pháp cụ thể về các trường hợp được tổ chức khiến cho thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm để người công huân nhân thức, khiến cơ sở cho việc giám sát tuân thủ, kiểm soát an ninh được lợi quyền, sức khỏe của người công huân.

- Phương án 2: nâng khuông thỏa thuận giờ làm cho thêm tối đa trong khoảng 300 giờ theo pháp luật hiện hành lên 400 giờ/năm theo đề xuất của Chính phủ. Pháp luật theo phương thức này không khống giễu cợt thời gian làm cho thêm giờ theo 04 tuần, nhưng Chính phủ phải tiếp diễn tìm hiểu các kiến nghị của đại biểu Quốc hội, sẵn sàng danh mục chi tiết các ngành, nghề được mở rộng sườn khiến thêm từ trên 300 giờ tới 400 giờ, đánh giá tác động và bổ sung qui định trả tiền công lũy tiến khiến thêm giờ kể từ giờ thứ 201 hoặc từ giờ thứ 301 trở đi và trình Quốc hội dự thảo Nghị định chi tiết.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: bds

Đăng nhận xét