TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Lợi nhuận từ công ty liên doanh câu kết giảm người yêu, VnSteel (TVN) báo lãi 9 bốn tuần giảm 43% so với cùng kỳ

Tổng tổ chức kinh doanh Thép vietnam – CTCP (VnSteel – mã chứng khoán TVN) thông báo công bố nguồn vốn thích hợp nhất quý 3/2019 với thu nhập và lãi đều giảm bớt so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 thu nhập thuần đạt 5.702,5 tỷ đồng, giảm 7,6% so với quý 3 năm ngoái, trong khi chi phí giá vốn chỉ giảm 6,6% nên lợi nhuận gộp thu về còn 168 tỷ đồng, giảm mạnh 36% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp đạt 2,9%.

Thu nhập nguồn vốn trong quý đạt 18,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ thu thanh 126,1 tỷ đồng. Chi tiêu vốn đầu tư trong quý hơn 64 tỷ đồng, trong đó riêng chi trả lợi nhuận mượn gần 50 tỷ đồng.

Tính tới hết quý 3/2019 VnSteel còn 536 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 3 tháng. Trong khi công ti còn 452 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn trên 3 04 tuần tới dưới 1 năm và 28 tỷ đồng tiền gửi trên 1 năm. Tổng tiền mang đi gửi hơn 1.000 tỷ đồng.

VnSteel cũng ghi nhận tổng nợ phải trả giảm 189 tỷ đồng so với đầu năm, còn 6.043 tỷ đồng, trong đó riêng dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.341 tỷ đồng (giảm 227 tỷ đồng so với đầu năm) và dư mượn nợ thuê vốn đầu tư dài hạn gần 38 tỷ đồng.

Đáng xem xét, trong quý các tổ chức kinh doanh liên doanh liên minh mang về 85 tỷ đồng lợi nhuận, chưa bằng 1/3 số lãi 275 tỷ đồng ghi nhận trong quý 3 năm rồi.

Thu nhập giảm kéo theo chi phí bán hàng giảm 33 tỷ đồng, còn gần 63 tỷ đồng, còn chi phí quản lý đơn vị cũng giảm được 13 tỷ đồng, còn gần 98 tỷ đồng.

Những cội nguồn trên dẫn tới lợi nhuận sau thuế quý 3 còn 41,77 tỷ đồng, bằng 29% lãi làm được trong quý 3 năm rồi, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cũ kĩ đông công ty mẹ chỉ 24,9 tỷ đồng.

Lãi từ công ty liên doanh liên kết giảm một nửa, VnSteel (TVN) báo lãi 9 tháng giảm 43% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế 9 04 tuần đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 17.982 tỷ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành trên 85,6% ý tưởnrg năm.

Thu nhập nguồn vốn tăng 128 tỷ đồng, lên 202 tỷ đồng; chi phí nguồn vốn tăng 97 tỷ đồng, lên 270 tỷ đồng; và phần lãi/lỗ trong khoảng công ty liên doanh đoàn kết đạt 225 tỷ đồng, giảm 275 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi tiêu bán hàng giảm 38 tỷ đồng, chi phí quản lý tổ chức giảm 16 tỷ đồng là những nguyên cớ chính ảnh hưởng khiến cho lãi trước thuế còn 504 tỷ đồng, giảm 41,8% so với cùng kỳ nhưng cũng giúp tổ chức kinh doanh vượt tới 68% mục tiêu lãi cả năm mà ĐHCĐ phó thác.

Lãi từ công ty liên doanh liên kết giảm một nửa, VnSteel (TVN) báo lãi 9 tháng giảm 43% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Lãi sau thuế còn 445 tỷ đồng, giảm sâu đến 43% so với lợi nhuận giải quyết được 9 bốn tuần đầu năm rồi. Trong đó lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ti mẹ đạt hơn 390 tỷ đồng. EPS đạt 1.034 đồng.

Lượng hàng tồn kho tới cuối quý còn 3.768 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng tài sản tăng 226 tỷ đồng, lên 15.118 tỷ đồng.

Xem thêm BCTC quý 3/2019

Nam Hà

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: gia dat saigon

Đăng nhận xét