TIN TỨC MỚI

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Kiểm toán Nhà nước: Phổ quát khoản thu sẽ cô động mạnh

Trong một báo cáo vừa được gửi tới Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết Chính phủ ước thi hành cả năm thu ngân sách đạt 1.457,3 nghìn tỷ đồng, vượt 46 nghìn tỷ đồng (+3,3%) so dự toán, tăng 2,3% so thực hiện năm 2018.

Trong đó, các khoản thu trong nước, thu từ dầu thô, thu bằng phẳng ngân sách từ hoạt động xuất nhập cảng đều ước chấp hành tăng so với dự toán trong khoảng 1,9% tới 11,5%. Thu ngân sách trung ương vượt dự toán năm thứ 2 liên tiếp song chỉ chiếm hơn 56% tổng thu ngân sách nhà nước, thấp hơn tiêu chí 60-65% đề ra.

Trong số các nội dung Kiểm toán Nhà nước bắt buộc Chính phủ chú ý có thu trong khoảng dầu thô. Khoản thu này ước chấp hành tăng 2,2 nghìn tỷ đồng (+4,9%) so với dự toán, nhưng giảm 19,2 nghìn tỷ đồng (-29,1%) so với thực hiện năm 2018.

Sản lượng dầu thô cả năm ước đạt 10,82 triệu tấn với giá ước thực hiện cả năm bằng giá dự toán 65 USD/săng (mặc dầu giá bất định trong vài 04 tuần qua bình quân lên 67,7 đô la/cỗ ván). Theo đó, thu từ dầu thô năm 2019 tăng so với dự toán chủ công là do ước tăng sản lượng 390 nghìn tấn so với kế hoạch.

Vì thế, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Chính phủ bám sát biến động giá và phân tích, bình chọn ảnh hưởng tác động của nguồn thu nhập gắn với lịch trình tăng sản lượng thực tiễn khai thác cho những năm tiếp theo.

Với năm 2020, theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, dự toán thu trong khoảng dầu thô là 35,2 nghìn tỷ đồng, chiếm giữ 2,3% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước, giảm 11,6 nghìn tỷ đồng so với ước thi hành năm 2019 tương đương 16,6%.

Dự toán này được đưa ra với sản lượng khai thác trong nước năm 2020 dự kiến 9,02 triệu tấn, giảm 1,8 triệu tấn so với ước thực hiện năm 2019 (10,82 triệu tấn) song Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh rằng thực tế sản lượng khai thác các năm gần đây đều tăng so với chiến lược.

Cho nên, Tổng Kiểm toán bắt buộc Chính phủ đánh giá bổ sung hạ tầng dự đoán về ý tưởnrg khai thác dầu thô của năm sau.

Trong khi dầu thô, Kiểm toán Nhà nước còn nêu vài khoản thu cần phân tách, bình chọn bổ sung cơ sở xây đắp. Như, dự toán thu từ chênh lệch thu - chi Ngân hàng Nhà nước năm 2020 là 7,8 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 66,1% so với ước thi hành năm 2019 (năm 2019 dự toán thu trong khoảng không bằng nhau thu - chi Nhà băng Nhà nước là 4,5 nghìn tỷ đồng nhưng ước thực hiện đang là 11,8 nghìn tỷ đồng, tăng 162,2%).

Hay, thu trong khoảng thuế thu nhập tư nhân năm 2020 xác định tăng 15,4% so với ước chấp hành năm 2019, chiếm 8,5% tổng thu phẳng phiu ngân sách, song có thể bị tác động do việc vấn đề chỉnh giảm trừ gia đạo theo pháp luật của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2012.

Về để ý này, Kiểm toán Nhà nước giải thích, theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI 6 bốn tuần đầu năm 2019 tăng 18,17% so với thời điểm 01/7/2013 (so với thời điểm Luật Thuế doanh thu cá nhân số 26/2012/QH13 có hiệu lực chấp hành) chưa đến mức 20%, nhưng dự định mức tăng CPI năm 2019 khoảng dưới 4% (theo phương án quản lý của Chính phủ) thì chỉ số CPI năm 2019 so với thời gian Luật thuế Thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 có hiệu lực chấp hành sẽ có thể vượt trên 20% thì phải điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.

Theo lên tiếng của Kiểm toán nhà nước, Chính phủ dự định tổng thu bằng phẳng ngân sách nhà nước năm 2020 là 1.512,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với ước thực hiện năm 2019, tăng 7,2% so với dự toán năm 2019.

Theo Khánh Phương

BizLive


Tham khảo thêm: bds

Đăng nhận xét