TIN TỨC MỚI

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

HNG, TDH, HDC, RCL, PPE, TVP, PSI, DPP: Tin tức giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG): CTCP Ô tô Trường Hải hoàn thành thủ tục mua 5 triệu cp. Trước thương lượng ô tô Trường Hải sở hữu 291.388.000 cp (tỷ lệ 26,29%). Thương lượng dự định thi hành trong khoảng 31/10 tới 30/11/2019.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc, chứng nhận mua 200.000 cp. Trước thương lượng ông Hoàng chiếm hữu 1.94.558 cp (tỷ trọng 1,805%). Thương lượng dự kiến thi hành từ 31/10 tới 30/11/2019.

CTCP Phát triển nhà N Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC): Ông Đoàn Hữu Hải, em ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HDDQT, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 251.709 cp (tỷ trọng 0,43%). Đàm phán thi hành từ 27/9 đến 25/10/2019.

CTCP Địa ốc Cơ sở Lớn (RCL): Ông Vũ Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc, đẵ bán 100.0000 cp, giảm lượng chiếm hữu sau thương lượng xuống 800 cp. Đàm phán thực hiện ngày 21/10/2019.

CTCP tư vấn điện lực dầu khí vietnam (PPE): Ông Nguyễn Văn Đức, chủ đầu tư tư nhân, đã bán toàn bộ 299.400 cp (tỷ lệ 15,97%) và không còn là cũ kĩ đông lớn. Đàm phán thực hiện ngày 24/10/2019.

CTCP Dược phẩm TV. Pharm (TVP): Ông Hà Ngọc Sơn, Chủ tịch H ĐQT, chứng nhận mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Sơn sở hữu 223.545 cp (tỷ trọng 2,02%). Đàm phán dự kiến thực hiện trong khoảng 29/10 tới 22/11/2019.

CTCP Chứng khoán Dầu khí PSI (PSI): CTCP Hồng Ngân đã bán 3.207.200 cp, giảm lượng chiếm hữu trong khoảng 3.251.300 cp (tỷ trọng 5,43%) xuống 44.100 cp (tỷ trọng 0,07%) và không còn là cổ lỗ đông lớn. Giao dịch thi hành ngày 14/10/2019.

CTCP Dược Đồng Nai (DPP): CTCP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông đã mua 404.091 cp (tỷ trọng 20,35%) và biến thành cũ rích đông lớn. Đàm phán thực hiện ngày 18/10/2019.

Mai Nguyễn

Theo Vốn đầu tư Plus


Xem tại: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét