TIN TỨC MỚI

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

6 chế độ về BHXH, BHYT sẽ ảnh hưởng lớn đến người công tích trong khoảng năm 2020

1. Chậm rì rì nhất đến ngày 1-1-2020, Tổ chức BHXH phải thi hành sản xuất thẻ BHYT điện tử cho người tham gia BHYT (Căn cứ tham gia điểm g, khoản 5, nhân tố 42 Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

2. Đến năm 2020, Tập đoàn BHXH phải chấm dứt việc xây đắp và điều hành cơ sở vật chất dữ liệu điện tử về điều hành BHXH trong phạm vi cả nước (Căn cứ vào khoản 2, nhân tố 9 Luật BHXH 2014).

3. Trong khoảng năm 2020, công sức nam đủ 55 tuổi và công lao nữ đủ 50 tuổi mới đạt yêu cầu hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng công huân trong khoảng 61% trở lên (Căn cứ vào điểm a, khoản 1, vấn đề 55 Luật BHXH 2014). Hiện giờ, công trạng nam đủ 54 tuổi và công tích nữ đủ 49 tuổi là đã đạt yêu cầu về tuổi để được lợi lương hưu khi suy giảm tài năng lao động trong khoảng 61% trở lên.

4. Công trạng nam nghỉ hưu trong năm 2020 phải có đủ 18 năm đóng BHXH mới được lợi lương hưu bằng 45% mức bình quân lương lậu 04 tuần đóng BHXH; hiện giờ chỉ cần đủ 18 năm đóng BHXH (Căn cứ tham gia điểm a, khoản 2, điều 56 Luật BHXH 2014).

5. Người công trạng nhập cuộc BHXH từ ngày 1-1-2020 đến ngày 31-12-2024 thì tính bình quân của lương lậu bốn tuần đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu để tính lương hưu, trợ cấp một lần (Căn cứ tham gia khoản 1, vấn đề 62 Luật BHXH 2014).

6. Đến năm 2020, sổ BHXH sẽ được thay thế bằng thẻ BHXH (Căn cứ vào khoản 2, yếu tố 96 Luật BHXH 2014).

H.Lê

Người công sức


Xem tại: mua dat

Đăng nhận xét