TIN TỨC MỚI

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

2020 kiểm toán nhà băng lớn, xác định thực trạng nợ xấu

Thông qua hoạt động kiểm toán 2020 xác định thực trạng chiếm hữu chéo, nợ xấu, khác biệt là việc triển khai các giải pháp giải quyết nợ xấu và giữ vững, nâng cao chất lượng tín dụng.

Trong một thông báo mới sản xuất, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2020 dự định toàn ngành nghề dồn vào một chỗ kiểm toán 146 cuộc, giảm 44 cuộc so với ý tưởnrg kiểm toán đầu năm 2019 đã ban hành.

Với ngành nghề tổ chức và các công ty nguồn vốn - nhà băng sẽ chọn các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có quy mô phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến điều hành, dùng vốn, của nả nhà nước năm 2019. Gồm, các tổng công ti trực thuộc Tập đoàn Dầu khí vietnam, Tổng tổ chức kinh doanh Điện lực Tp.HCM...

Việc kiểm toán khối này sẽ câu kết với việc đánh giá công tác tái cơ cấu đơn vị nhà nước, trọng tâm là cơ quan, tổng tổ chức kinh doanh nhà nước. Đánh giá thực trạng công việc quản lý tài chính và cũ kĩ phần hóa, thoái vốn đầu cơ của Nhà nước tại các công ty được kiểm toán. Bình chọn các hoạt động điều hành, đảm bảo sản xuất lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ nội địa như: thi hành các quy định của luật pháp về giá, thuế, phí, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ tiêu xài quan trọng…

2020 Kiểm toán Nhà nước cũng dự định thi hành kiểm toán thông báo vốn đầu tư, các hoạt động can hệ đến điều hành, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2018 của Ngân hàng nhà nước và một vài ngân hàng có quy mô lớn (Nhà băng Nông nghiệp và phát triển vùng quê; Ngân hàng Thương nghiệp cổ phần Ngoại thương vietnam… ) để bình chọn thực trạng nguồn vốn của công ty và hiệu quả công tác quản lý, điều hành chế độ tiền tệ.

Tổng kiểm toán nêu rõ, duyệt y hoạt động kiểm toán, Kiểm toán nhà nước cũng thi hành đánh giá hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trung tâm là nhà băng thương nghiệp và các đơn vị tín dụng. Chỉ tiêu nữa là xác định thực trạng sở hữu chéo, nợ xấu, đặc biệt là việc khai triển các biện pháp giải quyết nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng nguồn vốn vay theo đề án "Giải quyết nợ xấu của hệ thống các đơn vị nguồn hỗ trợ" được phê phê duyệt tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án "Cơ cấu lại chuỗi hệ thống đơn vị nguồn đầu tư gắn với xử lý nợ xấu thời kỳ 2016 - 2020" và việc thí điểm xử lý nợ xấu của các đơn vị nguồn đầu tư theo quyết nghị 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội.

Với chỉ tiêu trên, ngành nghề tổ chức và đơn vị vốn đầu tư - ngân hàng, Kiểm toán nhà nước dự định thực hiện 16 cuộc kiểm toán, gồm Nhà băng nhà nước, 12 tổ chức, tổng tổ chức kinh doanh nhà nước và 3 nhà băng thương nghiệp.

Về kiểm toán chuyên đề, năm 2020, Kiểm toán nhà nước dự kiến lựa chọn kiểm toán vài chuyên đề có diện tích lớn, phạm vi rộng để công ty kiểm toán nhằm đánh giá hoàn toản, xuyên suốt công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn công, tài sản công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính đầu cơ công, góp phần giảm nợ công, phát hành kinh tế thị trấn hội .

Như, điều hành và dùng vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ Kế hoạch và Đầu cơ, Bộ nguồn vốn Bộ Nông nghiệp và Tạo ra nông thôn, Bộ Giao thông vân vận tải. Kiểm toán việc điều hành và sử dụng vốn đầu cơ theo quyết nghị số 49/NQ-TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về ý tưởnrg cách tân tư pháp đến năm 2020 của Tòa án quần chúng. # vô thượng, Viện Kiểm sát quần chúng. # tối cao và Bộ Tư pháp năm 2019 và Công việc điều hành nợ công năm 2019...

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình dự án, Kiếm toán nhà nước dự định thực hiện 34 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận niềm nở.

Như các dự án BT thuộc Khu thị trấn mới Thủ thiêm Tp.HCM; Đầu tư xây dựng tuyến đường vòng đai II, III thị trấn Thủ đô; các tuyến tuyến phố trên tuyến Quốc lộ 1A; tuyến tuyến phố bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông thời kỳ 2017-2020; các công trình thủy lợi (Hồ chứa nước Đồng Mít; chuỗi hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; hồ chứa nước Sông Lũy, Bắc sông Chu - Nam sông Mã; đập ngăn mặn sông Hiếu; hồ chứa nước Mỹ Lâm; hồ chứa nước sông Chò I), công trình vệ sinh môi trường Tp.HCM; các con phố dây 500kV Long Phú - Ô Môn; nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Sông Hậu 1 và công trình đường sắt thành phố Hà Nội...

Theo Hà Vũ

VnEconomy


Xem tại: bds

Đăng nhận xét