TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Xây dựng số 5 (SC5) bị phạt và truy vấn thu 1,8 tỷ đồng tiền thuế

CTCP Xây đắp số 5 (mã chứng khoán SC5) lên tiếng quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh.

Chi tiết Xây đắp số 5 bị phạt hành vi khai sai dẫn tới thiếu số tiền thuế phải nộp, số tiền phạt: 277 triệu tiền việt, trong đó phạt thuế GTGT 80,4 triệu tiền việt và phạt thuế TNDN số tiền 196,4 triệu đồng;

Trong khi Xây đắp số 5 còn phải khắc phục hậu quả, bao gồm:

- Truy thu thuế GTGT số tiền gần 402 triệu đồng;

- Tróc nã thu thuế TNDN số tiền gần 982 triệu đồng;

Tổng số tiền tuy thu thuế lên đến gần 1,4 tỷ đồng.

- Số tiền lờ đờ nộp thuế GTGT, TNDN hơn 131 triệu đồng. Số tiền chậm chạp nộp được tính đến hết ngày 12/09/2019.

Tổng cộng các khoản Xây dựng số 5 phải nộp bổ sung truy nã thu, tiền lờ đờ nộp, tiền phạt là gần 1,8 tỷ đồng.Công ti có bổn phận nộp số tiền thuế, số tiền lờ đờ nộp và tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Năm 2018 Xây đắp số 5 đã đạt được kết quả buôn bán phát triển khá cao, cụ thể công ti ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.597 tỷ đồng, vượt 24% chỉ tiêu chiến lược. Dĩ nhiên tốc độ tăng thu nhập thấp hơn tốc độ tăng của giá vốn nên lợi nhuận sau thuế thu về đạt gần 40 tỷ đồng, giảm 34% so với kết quả lợi nhuận giải quyết được năm 2017 và vượt 18% chỉ tiêu chiến lược năm.

Vân Thu

Theo Nhịp Sống Việt


Đọc thêm: mua dat

Đăng nhận xét