TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

TNG: Tổng đơn hàng 8 bốn tuần đạt 4.700 tỷ - tăng 30% so với cả năm rồi, lợi nhuận đạt 157 tỷ đồng

Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa công bố tình hình kinh doanh bốn tuần 8 với thu nhập thuần tăng 20% lên 553 tỷ đồng. Tương ứng thu về lợi nhuận 30 tỷ đồng.

Luỹ kế 8 04 tuần đầu năm, thu nhập và lãi của Công ti đều tăng 34%, lần lượt đạt 3.166 tỷ và 157 tỷ đồng.

Tổ chức kinh doanh cho biết tính tới 14/8, tổng giá trị đơn hàng may mặc đã ký kết với khách hàng ước tính đạt 4.700 tỷ, cao hơn 13% so với chiến lược thu nhập năm 2019 và tăng 30% so với doanh thu cả năm 2018.

So với ý tưởnrg doanh thu 4.154 tỷ và lợi nhuận sau thuế 208 tỷ đồng, 8 bốn tuần đầu năm TNG đã thực hiện được 76% ý tưởnrg thu nhập và lãi.

Tính tới hết tháng 8, TNG có tổng của nả 3.177 tỷ đồng. Tổ chức kinh doanh hiện nợ mượn tài chính ngắn hạn 1.389 tỷ đồng và nợ mượn dài hạn 443 tỷ đồng (tương đương 58% tổng của nả), trong đó có 200 tỷ đồng trái khoán biến đổi của quỹ STIC Investment.

Mặt khác, TNG cũng ghi kiếm được 157 tỷ lợi nhuận chưa phân phối, 107 tỷ quỹ đầu tư phát triển, 42 tỷ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và 30 tỷ thặng dư vốn cổ phần.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: dịch vụ nhà đất

Đăng nhận xét