TIN TỨC MỚI

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng: Nếu như chỉ nhìn các con số rồi quy chụp đầu cơ nước ngoài lấn lướt trong nước thì cần cân nhắc!

Tính đến nay, vốn đầu cơ nước ngoài tham gia Việt Nam đã đạt gần 350 tỷ đô la Mỹ, bình quân tăng 20%/ năm trong 30 năm qua. Đây cũng là khu vực lớn mạnh cao nhất trong nền kinh tế.

Phản hồi về dòng vốn FDI, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI thể hiện sự quan trọng đây là một yếu tố quan trong cho sự phát triển của nền kinh tế 96 triệu dân. "Chúng ta đã biến thành một quốc gia thú vị vốn FDI chiến thắng trên thế giới và trong khu vực", ông nói.

Dù vậy, ông công nhận hiệu quả của dòng vốn chưa tương thích cới số lượng của mức đầu cơ. "Trong chừng mực mực nào đó, đầu cơ FDI không có sự lựa chọn chẳng những không gắn kết được với DNNVV trong nước mà còn có hiện tượng chèn lấn khu vực doanh nghiệp này", ông nói.

Theo ông, số liên doanh với đơn vị nội địa chỉ chiếm 2/10 phần của FDI. Trị giá gia tăng các công trình FDI phát triển cho nền kinh tế trong nước cũng tương đối thấp.

"Trong các FDI cũng có sự chuyển giá, có hiện tượng ăn lận thương nghiệp, chúng ta phải có những giải pháp rất chuyên nghiệp, quyết liệt để có thể giải quyết trong thời gian tới", ông nói thêm.

Bình luận về yếu tố này, ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ KHĐT nhận xét: "Nếu như chúng ta chỉ nhìn những con số để quy chụp đầu tư nước ngoài lấn lướt nội địa thì chúng ta cần phải cân nhắc. Thay vì việc phê phán, chúng ta cần thúc đẩy chính các tổ chức nội địa phát hành".

Ông Thắng nói rằng việc kết nối giữa các doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI là điều đã được nhìn nhận trong khoảng lâu. "Chúng ta đã có phổ thông yêu cầu, nhưng thực chất vẫn chưa làm cho được", ông nói.

Bởi vậy, với Nghị quyết 50 được Bộ Chính trị phê duyệt y hôm 20/8 cách đây không lâu đã đề cập đến yếu tố đảm bảo tính gắn kết liên thông giữa đầu tư nước ngoài với hoạt động mua bán trong nước như là một yêu cầu yêu cầu. Nghị quyết cũng chỉ ra những xác định phương hướng rất rõ ràng.

Chi tiết, Quyết nghị số 50 định hướng hoàn thành thể chế giễu, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả phù hợp tác đầu cơ nước ngoài tới năm 2030. Nghị quyết đưa ra các giải pháp tạo động lực đơn vị có đầu tư nước ngoài, những chính sách hỗ trợ để công ty có thể sử dụng các phục vụ, dịch vụ mua sắm nguyên, nhiên nguyên liệu từ các đơn vị nội địa, cung ứng phục vụ cho họ.

Nhưng ngược quay về, ông Thắng nói rằng với các công ty nội địa, vietnam phải có chính sách để hỗ trợ họ để nâng tầm vật phẩm, đáp ứng chuỗi giá trị của các tổ chức đầu cơ nước ngoài để có thể tham gia tham gia chuỗi giá trị đó.

"Đây là giải pháp chúng tôi cho rằng vừa kéo vừa đẩy", ông Vũ Đại Thắng cho nhân thức. 

T.Công

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: dat xanh

Đăng nhận xét