TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Phó thủ tướng chỉ huy bộ lĩnh vực tham gia cuộc vụ cháy Công ti Rạng Đông

Chi tiết, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội lao vào chủ trì, phối hợp với các tập đoàn, tổ chức chức năng khiến cho rõ phạm vi, giới hạn khu vực ô nhiễm không gian, mức độ ô nhiễm; duyên cớ; bổn phận liên quan; các giải pháp khắc phục; tiếp tục theo dõi, quan trắc diễn biến chất lượng không gian, chỉ huy các tổ chức, doanh nghiệp công dụng khẩn trương triển khai các giải pháp kịp thời ứng phó sự cố; tổ chức theo dõi, thăm khám sức khỏe kịp thời cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng của sự cố.

Đồng thời, UBND TP Thủ đô cần có giải pháp trước mắt giúp Tổ chức kinh doanh Rạng Đông phục hồi đóng chai. Về vĩnh viễn tiếp diễn khai triển thi hành việc di dời Công ty này và các cơ sở vật chất, nhà máy có sử dụng hóa chất độc hại, nguy nan ra khỏi khu vực thành phố và khu vực tập trung đông dân cư theo Kế hoạch đã được chỉ huy; khiến manh mối công khai kịp thời tin tức về sự cố không gian; chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để cung ứng thông tin kịp thời, đúng mực; thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Hàn lâm Kỹ thuật và Công nghệ vietnam để kịp thời ra khuyến cáo áp dụng các giải pháp vệ sinh phòng phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe cho dân chúng khu vực bị ảnh hưởng do sự cố.

Bộ Công Thương tăng mạnh công việc điều hành nhà nước về du nhập, điều hành và dùng hóa chất; cung ứng tin tức, số liệu về nhập cảng, sử dụng hóa chất, thủy ngân và hàm lượng thủy ngân có trong bóng đèn huỳnh quang quẻ, compact của Tổ chức kinh doanh Rạng Đông, gửi Bộ TNMT, UBND TP Hà Nội.

Bộ Vốn đầu tư cung ứng cho UBND TP Hà Nội và Bộ TNMT tin tức về khối lượng thủy ngân lỏng và viên Amalgam được Công ti Rạng Đông du nhập về làm cho nguyên liệu đóng chai.

Bộ Y tế chủ trì, phối thích hợp UBND TP Hà Nội đánh giá phạm vi, chừng mực ô nhiễm tác động đến sức khỏe cư dân; xây đắp chương trình theo dõi, khám sức khỏe nhiều lần, định kỳ cho người dân trong khu vực bị tác động.

Bộ TNMT tiếp diễn hỗ trợ Thủ đô thi hành dò xét, bình chọn khuôn khổ và chừng ô nhiễm không gian để yêu cầu thu nhặt, xử lý các chất thải nguy hại nảy sinh do vụ cháy; chỉ dẫn phương án giải quyết, làm mới khu vực bị ô nhiễm.

Bộ Công an chỉ đạo, đẩy với tốc độ cao công việc dò la, xác định cỗi nguồn gây cháy nổ, khiến rõ trách nhiệm của doanh nghiệp, cá nhân để giải quyết theo qui định của luật pháp.

UBND các tỉnh giấc, thành phố trực thuộc TW phải bắt đầu kiểm tra, thống kê toàn bộ các cơ sở vật chất chế biến, kinh doanh có dùng hóa chất độc hại, hóa chất gian nguy và có phương thức để quản lý ngặt nghèo...

Y Vân

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem nhiều hơn: bds

Đăng nhận xét