TIN TỨC MỚI

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Nhà máy di dời khỏi nội thành: Cần nhạo báng tài để doanh nghiệp chịu “nhả” đất tiến thưởng

Việc bàn giao lại quỹ đất sau di dời cho thị trấn tại các hạ tầng đã thực hiện di dời căn bản do đơn vị chủ động thực hiện. Theo đó, cần ban hành chế tài, qui định bắt buộc việc bàn giao lại quỹ đất sau khi di dời để đô thị ưu tiên xây dựng, phát hành nhà cửa công cộng.

Trong lên tiếng gửi Bộ Xây dựng về lộ trình di dời các bộ ngành hạ tầng ô nhiễm, hạ tầng công nghệ ra khỏi nội thành, UBND thị trấn Thủ đô cho biết, ngay sau khi Luật Thủ đô thành lập, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 130 ngày 23/1/2015 giao các bộ, ngành nghề chủ trì xây dựng danh mục, chỉ tiêu, lịch trình và giải pháp di dời công ty, cơ sở giáo dục, hạ tầng y tế ra khỏi nội đô.

Đồng thời giao UBND thành phố chủ trì xây dựng danh mục, mục tiêu, lịch trình và giải pháp di dời các cơ sở vật chất công nghệ ra khỏi nội thành.

Dĩ nhiên, căn bản công việc di dời đến nay vẫn còn lờ lững và còn phổ biến vướng bận bịu, gian truân.

Theo công bố, đến nay, danh mục, chỉ tiêu, lộ trình và biện pháp di dời công ty, cơ sở giáo dục, y tế ra khỏi nội đô chưa được các bộ lĩnh vực khai triển, trình Thủ tướng phê duyệt y.

UBND thành phố cũng nhắc đến hiện trạng, quỹ đất sau di dời được dùng khiến cho cơ sở 2 hoặc lập công trình đầu cơ xây đắp kinh doanh, thương mại (trên cơ sở ý kiến chấp nhận của Thủ tướng Chính phủ), hiện trạng không bàn giao quỹ đất sau di dời cho thành phố để quản lý, khai thác dùng để bổ sung hạ tầng thị trấn hội, hạ tầng công nghệ cho địa phương.

Nguồn gốc chính yếu được đưa ra danh sách là do nguồn vốn chấp hành cho công việc di dời quá lớn, thiếu hình thức, chế độ dùng quỹ đất của trụ sở sau khi di dời, cách thức huy động nguồn lực đầu cơ; sự phối thích hợp các đối tác can dự và chưa có sự vào cuộc quyết liệt của các bộ lĩnh vực, cấp chính quyền.

Theo UBND thị trấn, công việc di dời các hạ tầng kĩ nghệ, đóng gói gây ô nhiễm còn chậm rì rì, manh mún do gặp mặt phổ biến gian truân, vướng mắc về vốn đầu tư, hình thức, chế độ cung cấp, hình thức di dời; việc bàn giao lại quỹ đất sau di dời cho đô thị tại các cơ sở vật chất đã thực hiện di dời cốt yếu do đơn vị chủ động thực hiện.

Về các biện pháp, UBND thị trấn kiến nghị Bộ Xây đắp tổng thích hợp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo các Bộ lĩnh vực phối thích hợp với UBND thị trấn và các tổ chức can hệ sớm hoàn chỉnh các quy hoạch lĩnh vực, danh mục, mục tiêu, lộ trình và biện pháp di dời các tổ chức, công ty, hạ tầng y tế, hạ tầng giáo dục ra ngoài khu vực nội đô.

Đồng thời, ban hành hình thức tạo động lực doanh nghiệp chuyển đổi ngành nghề nghề, chuyển mục đích dùng đất phù hợp với quy hoạch hoặc tình nguyện di dời; ban hành chế nhạo tài, luật pháp đề nghị việc bàn giao lại quỹ đất sau khi di dời ra ngoài khu vực nội thành để đô thị dành đầu tiên xây dựng, sản xuất tòa tháp công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, tòa tháp cơ sở vật chất thị trấn hội và kỹ thuật đô thị, phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

UBND đô thị cũng kiến nghị Bộ Xây đắp phối hợp với các bộ ngành đề nghị Thủ tướng Chính phủ yếu tố chỉnh bổ sung thẩm quyền phê chuẩn y danh mục cơ sở nhà, đất phải di dời do gây ô nhiễm không gian hoặc không thích hợp quy hoạch xây đắp đô thị.

Theo lên tiếng của UBND đô thị, về căn bản các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đều đang tiếp diễn dùng cơ sở cũ. Riêng Trường Đại học y tế số đông tại số 138B Giảng Võ, huyện Ba Đình đã được di dời đến địa điểm mới tại thị xã Bắc Từ Liêm, vị trí này chấp hành theo công trình thích hợp đồng BT. Thành phố cũng đã bố trí quỹ đất dồn vào một chỗ tại khu vực Tây Hồ khoảng 20ha và Mễ Trì khoảng 55 ha để di dời trụ sở các bộ lĩnh vực.

Về di dời các cơ sở công nghiệp, 67 hạ tầng công nghiệp phải di dời đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất sang xây dựng nhà ở, công viên, hạ tầng kỹ thuật, đất phục vụ thương mại với diện tích 102,07 ha, trong đó 39,33ha cho nhà ở, còn lại cho công viên và cơ sở vật chất công nghệ, dịch vụ. 27 hạ tầng công nghiệp phải di dời cũng đã được UBND thị trấn hài lòng chủ trương hoặc phê ưng chuẩn quy hoạch cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích hơn 38,6ha.

Sở Khoáng sản và Môi trường cũng đã cùng các sở ngành và 12 thị xã tổng thích hợp, chuẩn hoá danh mục, số lượng các hạ tầng đóng chai gây ô nhiễm không gian đề xuất di dời tại 12 thị xã là 117 cơ sở.


Xem thêm: dat xanh

Đăng nhận xét