TIN TỨC MỚI

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Nâng gấp đôi hạn mức vay giảm giá đối với DNNVV, HTX và người công phu trong khoảng 8/11

Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một vài điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP qui định về chế độ cung cấp tạo việc làm và Quỹ nước nhà về việc tuân theo hướng nâng mức mượn ưu đãi từ Quỹ nước nhà về việc khiến đối với đơn vị bé nhỏ và vừa, hợp tác phố, tổ hợp tác, hộ buôn bán và người công sức.

Theo đó, kể từ ngày 8/11/2019, đối với hạ tầng sản xuất, buôn bán, mức mượn tối đa là 2 tỷ đồng/công trình và không quá 100 triệu đồng cho 1 người công huân được tạo việc làm cho, duy trì và mở mang việc khiến. Đối với người công trạng, mức vay tối đa là 100 triệu đồng.

Tương tự mức vay ở qui định mới là cao gấp đôi so với mức mượn được pháp luật trong Nghị định 61/2015/NĐ-CP

Hình như đó, thời hạn vay vốn cũng được tăng trong khoảng không quá 60 04 tuần ở nghị định 61 lên tối đa 120 bốn tuần tại nghị định số 74.

Về nhân tố kiện bảo đảm tiền vay, Nghị định 74/2019/NĐ-CP luật pháp đối với mức mượn trong khoảng 100 triệu tiền việt trở lên, hạ tầng đóng gói, kinh doanh phải có của nả bảo đảm tiền mượn theo luật pháp luật pháp về thương lượng đảm bảo.

Về lợi nhuận suất mượn tiền đối với cơ sở đóng gói, buôn bán và người công tích (tại khoản 1 Điều 12 Luật Việc làm ), Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi theo hướng tăng từ bằng lãi suất cho mượn đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận có điều kiện kinh tế eo hẹp.

Trong khi, Nghị định 74 cũng sửa đổi vài nội dung khác can hệ tới điều kiện đảm bảo tiền vay đối với người công phu vay vốn ưu đãi để đi khiến cho việc ở nước ngoài theo phù hợp đồng; huy động vốn đầu tư để cho vay cung cấp tạo việc khiến cho, duy trì và mở rộng việc khiến, cung cấp người công trạng đi khiến cho việc ở nước ngoài theo phù hợp đồng...

H.Kim

Theo Nhịp Sống Việt


Có thể bạn quan tâm: mua dat

Đăng nhận xét