TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Kinh Bắc City (KBC) chốt quyền nhận cũ kĩ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, lâm thời dừng chia cổ tức bằng cũ rích phiếu tỷ lệ 20%

Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã chứng khoán KBC) báo cáo Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ lỗ tức năm 2018.

Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%

Theo đó, Kinh Bắc City hợp nhất ngày 25/10 đến đây sẽ chốt danh sách cũ rích đông chi trả cũ kĩ tức đợt 2 bằng tiền tỷ trọng 5%, tương ứng cũ kĩ đông chiếm hữu 1 cổ lỗ phiếu được nhận về 500 đồng. Thời điểm thanh toán 29/11/2019.

Tương tự với gần 470 triệu cổ hủ phiếu đang lưu hành, Kinh Bắc City sẽ chi khoảng 235 tỷ đồng trả cổ lỗ tức lần này cho cũ rích đông. Vốn đầu tư chi trả lấy trong khoảng lợi nhuận sau thuế chưa phân chia của tổ chức kinh doanh tính đến 31/12/2019 trên BCTC kiểm toán năm 2018.

Trước đây ngày 15/7/2019 Kinh Bắc City đã chốt danh sách cổ đông trả cổ hủ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ trọng 5%. Tính cả lần này cũ kĩ đông công ty kiếm được 10% cũ kĩ tức cho năm 2018.

Tạm dừng cách thức chia cũ kĩ tức bằng cổ lỗ phiếu

Bên cạnh đó Kinh Bắc City cũng quyết định nhất thời dừng việc chi trả cũ rích tức bằng cổ lỗ phiếu tỷ trọng 20% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã phê chuẩn.

Nguồn gốc là để đảm bảo cổ lỗ phiếu không bị sức ép pha loãng, giảm nỗi lo cho cũ kĩ đông, thích hợp với tình hình thực tại và triển vọng phát triển của công ty.

Kinh Bắc City (KBC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, tạm dừng chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% - Ảnh 1.

Cốt truyện giá cổ phiếu KBC trong 1 năm gần đây.

Kết quả kinh doanh

Kết quả buôn bán, năm 2018 Kinh Bắc City đạt hơn 2.491 tỷ đồng thu nhập, gấp đôi năm trước đây. Lãi sau thuế cũng đạt mức tăng trưởng 30,7%, lên gần 809 tỷ đồng, trong đó lãi sau thuế thuộc về cũ rích đông công ti mẹ đạt 746 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2018 Kinh Bắc City còn hơn 3.650 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân chia. Ngoài ra còn 989 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và giữ số cũ rích phiếu quỹ trị giá 364 tỷ đồng.

Trong khi đó, tính riêng 6 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 1.570 tỷ đồng, tăng 56,4% so với cùng kỳ, còn lãi sau thuế đạt 513 tỷ đồng, tăng 90% so với lợi nhuận đạt được 6 tháng đầu năm 2018.

Kinh Bắc City (KBC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, tạm dừng chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% - Ảnh 2.

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: mua nha

Đăng nhận xét