TIN TỨC MỚI

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Kết thúc cho mượn ngoại tệ trung dài hạn để nhập khẩu hàng hóa từ ngày mai (1/10)

Theo Thông tư 42/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một vài vấn đề của Thông tư 24/2015/TT-NHNN, sau ngày 30/9/2019, các đơn vị tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài sẽ dừng cho mượn ngoại tệ trung và dài hạn để trả tiền ra nước ngoài tiền nhập cảng hàng hoá, phục vụ nhằm dịch vụ ý định trong nước ngay cả khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu nhập đóng hộp, buôn bán.

Trước đó, các khoản vay ngoại tệ ngắn hạn để trả tiền ra nước ngoài tiền du nhập hàng hóa, dịch vụ nhằm thực hiện phương án sản xuất, buôn bán hàng hóa để phục vụ yêu cầu nội địa khi đối tượng mua hàng mượn có đủ ngoại tệ trong khoảng nguồn thu đóng gói, kinh doanh để trả nợ mượn cũng đã hoàn thành kể từ 31/3/2019. 

Thông tư 42/2018/TT-NHNN nhằm chi tiết hóa chủ trương của Chính phủ về hạn dè bỉu hiện trạng "đô-la hóa" trong nền kinh tế, dần dần thi hành lộ trình chuyển dần quan hệ huy động - cho vay sang quan hệ mua - bán ngoại tệ. 

Như vậy, kể trong khoảng 04 tuần 10, theo quy định tại Thông tư 42/2018/TT-NHHNN, các Công ty nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn như sau:

- Cho mượn ngắn hạn để trả tiền ra nước ngoài tiền du nhập hàng hóa, dịch vụ nhằm thực hiện phương thức chế biến, buôn bán hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ trong khoảng nguồn thu đóng chai, kinh doanh để trả nợ vay;

- Cho mượn ngắn hạn đối với đơn vị manh mối nhập cảng xăng dầu được Bộ Công thương giao hạn mức du nhập xăng dầu hàng năm để trả tiền ra nước ngoài tiền nhập cảng xăng dầu khi đơn vị mối manh nhập khẩu xăng dầu không có hoặc không có đủ nguồn thu nhập ngoại tệ từ hoạt động đóng gói, kinh doanh để trả nợ mượn;

- Cho mượn ngắn hạn để đáp ứng các yêu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương thức sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới vn mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu nhập xuất khẩu để trả nợ vay. Khi được doanh nghiệp nguồn vốn vay, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ mượn đó cho tổ chức nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho mượn theo cách thức giao dịch ăn năn đoái giao ngay, trừ trường phù hợp nhu cầu mượn tiền của đối tượng mua hàng để thực hiện giao dịch trả tiền mà qui định quy định đồng bạc thanh toán phải bằng ngoại tệ;

- Cho vay để đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu cơ được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu cơ ra nước ngoài và đã được Bộ Ý tưởnrg và Đầu cơ cấp giấy đạt yêu cầu hoàn thành thủ tục đầu cơ ra nước ngoài.

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: gia dat saigon

Đăng nhận xét