TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Huy động 650 tỷ đồng trong khoảng đối tác kế hoạch DEG, TTC Sugar (SBT) sẽ tái cơ cấu khoản vay tìm nhà máy tại Lào

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, SBT) vừa hoàn thành ký câu kết tác kế hoạch với quỹ Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) thuộc Tập đoàn KFW của Đức.

Tại đây, DEG đã thông báo khoảng đầu cơ gần 650 tỷ đồng để tậu tham gia 21,6 triệu cổ hủ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi của SBT. Theo đó, DEG sẽ trở thành một trong những cổ lỗ đông ý tưởnrg và là chủ đầu tư ngoại đầu tiên của tổ chức với tỷ trọng chiếm hữu 3,55% vốn cũ rích phần. Thời điểm ưu đãi cổ lỗ tức kéo dài 6,5 năm với tỷ trọng nhất thiết là 5,5%/năm trong 1,5 năm trước tiên, các năm tiếp theo sẽ theo ký hợp đồng giữa Công ty và DEG.

Toàn thể số lượng cũ rích phần ưu đãi này sẽ không có quyền biểu quyết nhưng có thể được biến đổi thành cổ hủ phần nhiều theo yêu cầu của chủ đầu tư tham gia bất kỳ thời gian sau ngày phát hành. Giá chuyển đổi sẽ do Công ti và chủ đầu tư ký hợp đồng tại thời gian chuyển đổi và không vượt quá 38.000 đồng/cp. Cổ hủ phần ưu đãi sẽ bị hạn dè bỉu chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày phát hành.

Với giá bán thành công bình quân 30.000 đồng/cp, cao hơn 67,6% giá cũ kĩ phiếu đang thương lượng trên hoạt động mua bán của SBT trong thời gian hiện nay. Được biết, trong sự hợp tác vĩnh viễn, DEG không chỉ hỗ trợ về vốn mà còn chiến lược, trải nghiệm quản trị cũng như phương án vận hành và hoạt động buôn bán.

Toàn cục số tiền thu được trong khoảng việc chào bán đơn nhất sẽ được SBT dùng để tái tài trợ một phần cho các khoản mượn can hệ đến vụ mua bán sáp nhập nhà máy luyện tuyến phố công suất 7.500 tấn mía/ngày cùng vùng nguyên liệu rộng hơn 7.000 hecta tại Attapeu, Lào, song song tài trợ chi phí đầu cơ cho hoạt động cơ giới hóa, mở rộng đóng chai các con phố organic tại nhà máy này. Khoản đầu cơ trong khoảng DEG sẽ góp đa phần trong công đoạn chuyển dịch cơ cấu vốn theo hướng dài hạn nhằm đảm bảo nguồn lực định hình cho thời kỳ sản xuất vững bền của SBT.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: mua dat

Đăng nhận xét