TIN TỨC MỚI

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Cũ kĩ phiếu giảm sâu, Hưng Phồn thịnh Incons chia cổ tức bằng cũ rích phiếu tỷ trọng 15%

Ngày 10/10 đến đây CTCP Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán HTN) sẽ chốt danh sách cổ đông phát triển 4,3 triệu cổ phiếu trả cũ kĩ tức năm 2018 cho cổ lỗ đông. Tỷ trọng sản xuất 15%, tương ứng cũ rích đông chiếm hữu 100 cổ hủ phiếu được nhận về 15 cũ rích phiếu mới. Giá trị sản xuất theo mệnh giá hơn 43 tỷ đồng.

Vốn đầu tư sản xuất lấy trong khoảng lãi sau thuế theo Công bố tài chính năm 2018 đã kiểm toán của tổ chức kinh doanh.

Kết quả buôn bán năm 2018 ghi kiếm được các chỉ số tuyệt hảo với doanh thu 4.061 tỷ và lãi đạt 182 tỷ, tăng 50% và 66% so với năm 2017. Lãi trên mỗi cổ hủ phiếu (EPS) từ mức 3.973 đồng tăng lên 6.089 đồng. Trong năm qua, HTN cũng đã bắt đầu tạo ra cũ kĩ phiếu để trả cổ hủ tức năm 2017 với tỷ lệ 15% trên Vốn điều lệ.

Tính đến hết năm 2018 Hưng Phồn thịnh Incons còn gần 254 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân chia. Dường như công ty còn 3,6 tỷ đồng trong quỹ đầu tư sản xuất và 45 tỷ đồng thặng dư vốn cũ kĩ phần.

Dự định sau sản xuất Hưng Hưng thịnh Incons sẽ tăng vốn điều lệ lên khoảng 330 tỷ đồng.

Hưng Hưng thịnh Incons đã hoàn tất niêm yết chính thức thương lượng cũ rích phiếu trên HOSE trong khoảng 04 tuần 11/2018 với giá đóng cửa cho phiên đàm phán đầu tiên 27.950 đồng/cổ lỗ phiếu. Tính trong khoảng khi cổ phiếu của HTN được niêm yết trên sàn cho đến nay, giá cũ rích phiếu của tổ chức kinh doanh giảm 30%. Hiện giá cổ phiếu của công ty đang nao núng ở mức 19.550/cp.

Cổ phiếu giảm sâu, Hưng Thịnh Incons chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% - Ảnh 1.

Minh Quang đãng

Theo Nhịp Sống Việt


Xem thêm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét