TIN TỨC MỚI

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Chẳng hề Tp. Hồ Chí Minh, Thủ đô, đây mới là địa phương có doanh thu khi đi khiến việc cho các công ty cao nhất cả nước

Tổ chức Việt Nam là khu vực kinh tế đóng góp quan trọng nhất tham gia diện tích và tốc độ lớn mạnh kinh tế của non sông. Vì thế để phục vụ yêu cầu của các nhà điều hành, nghiên cứu dùng tin tức phục vụ tiêu chí tạo ra đơn vị cả nước và các địa phương, trong khoảng năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Con số) biên soạn và lên tiếng Sách trắng công ty vn thường niên.

Theo thống kê của Sách trắng, doanh thu bình quân tháng một công tích khiến việc trong các công ty đang hoạt động có kết quả SXKD cả nước công đoạn 2016-2017 đạt 7,89 triệu đồng, tăng 34,2% so với doanh thu bình quân giai đoạn 2011-2015.

Với năm 2017, doanh thu bình quân tháng một lao động của các đơn vị đang hoạt động có kết quả SXKD năm 2017 đạt 8,3 triệu tiền việt, tăng 10,1% so với năm 2016. Cụ thể mức thu nhập được tính toán theo các ngành nghề, khu vực như sau:

Xét theo khu vực kinh tế: Khu vực dịch vụ có mức thu nhập bình quân một công tích một tháng 5 2017 đạt cao nhất với 9,41 triệu đồng, tăng 12,5% so với năm 2016 (trong đó, ngành hoạt động vốn đầu tư, ngân hàng và bảo hiểm có mức thu nhập bình quân công trạng đạt cao nhất trong các cấp kinh tế với 21,6 triệu tiền việt); khu vực kĩ nghệ và xây đắp đạt 7,76 triệu tiền việt, tăng 8,5% (trong đó ngành đóng gói và phân chia điện có mức doanh thu bình quân đạt cao nhất với 16,1 triệu tiền việt); khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức thấp nhất trong các khu vực kinh tế với 5,25 triệu đồng, tăng 3,9% so với năm 2016.

Theo loại hình doanh nghiệp: Khu vực đơn vị nhà nước có mức thu nhập bình quân bốn tuần một công tích trong năm 2017 đạt cao nhất với 11,91 triệu đồng, tăng 4,4% so với năm 2016 (trong đó, khu vực doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đạt 11,35 triệu đồng, tăng 0,8%); khu vực doanh nghiệp FDI đạt 9,04 triệu đồng, tăng 6,2%; khu vực đơn vị ngoài nhà nước dù rằng có mức doanh thu của người công lao thấp nhất trong 3 loại hình đơn vị năm 2017 với 7,37 triệu tiền việt nhưng là khu vực có vận tốc cải thiện thu nhập cho người công lao mau lẹ hơn, tăng 15,1% so với năm 2016.

Không phải Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, đây mới là địa phương có thu nhập khi đi làm việc cho các doanh nghiệp cao nhất cả nước - Ảnh 1.

Theo địa phương: Các địa phương có mức thu nhập bình quân 04 tuần của người công huân trong các tổ chức đang hoạt động có kết quả SXKD năm 2017 cao nhất cả nước là những địa phương thuộc các trung tâm công nghiệp, thực hiện thú vị đầu cơ nước ngoài hiệu quả những năm qua, gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 10,4 triệu tiền việt; thành phố Hồ Chí Minh 9,85 triệu tiền việt; Thủ đô 9,19 triệu tiền việt; Bắc Ninh 8,98 triệu đồng; Đồng Nai 8,82 triệu tiền việt; Thái Nguyên 8,74 triệu đồng; Quảng Ninh 8,29 triệu đồng; Bình Dương 8,19 triệu tiền việt…

Những địa phương có mức thu nhập bình quân tháng của người lao động trong tổ chức năm 2017 dưới 5 triệu tiền việt, thấp nhất cả nước gồm: Bạc Liêu 4,17 triệu tiền việt; Điện Biên 4,32 triệu tiền việt; Sơn La 4,58 triệu đồng; Đắk Nông 4,64 triệu tiền việt; Đắk Lắk 4,74 triệu đồng; Thanh Hóa 4,91 triệu đồng.

Theo Thảo Nguyên

Trí Thức Trẻ


Tham khảo thêm: gia nha dat

Đăng nhận xét