TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Bộ Nguồn vốn đưa ra rộng rãi bắt buộc mới về lĩnh vực buôn bán bảo hiểm

Bộ Vốn đầu tư cho nhân thức, Luật số 42 sửa đổi, bổ sung một vài vấn đề của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí não đã được Quốc hội duyệt y ngày 14/6/2019 và có hiệu lực từ ngày 1/11/2019 để sửa đổi, bổ sung Luật Buôn bán bảo hiểm về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và vài nhân tố của Luật Sở hữu trí tuệ. 

Về căn bản, Luật số 42 đã bổ sung các nội dung chế độ luật pháp việc cung cấp, sử dụng phục vụ phụ trợ bảo hiểm và quản lý, giám sát đối với dịch vụ phụ trợ bảo hiểm tại thị trường vietnam.

Thủ tướng cũng đã ban hành danh mục và phân công Bộ Nguồn vốn chủ trì soạn thảo văn phiên bản pháp luật cụ thể thực hiện Luật số 42 theo trình tự hồ sơ rút gọn.

Theo đó, Bộ Nguồn vốn soạn thảo Nghị định để sửa đổi, bổ sung 3 Nghị định bao gồm: Nghị định 73 qui định chi tiết chấp hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một vài yếu tố của Luật Buôn bán bảo hiểm; Nghị định 98 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong ngành kinh doanh bảo hiểm, buôn bán xổ số và Nghị định 48 ngày 21/3/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 98P luật pháp về xử phạt vi phạm hành chính trong ngành nghề buôn bán bảo hiểm, buôn bán xổ số.

Dự thảo Nghị định bổ sung một điều vào Nghị định số 73 để quy định về điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong doanh nghiệp tương ứng với mỗi loại hình phục vụ phụ trợ bảo hiểm, chi tiết:

Đối với cá nhân trực tiếp chấp hành hoạt động tư vấn bảo hiểm, dự thảo luật pháp trình độ văn bằng, chứng chỉ tương đương với trình độ của cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm độc lập là có văn bằng trong khoảng đại học trở lên về chuyên ngành nghề bảo hiểm hoặc có văn bằng trong khoảng đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm.

Đối với tư nhân trực tiếp thực hiện hoạt động đánh giá không may bảo hiểm, dự thảo qui định là có văn bằng trong khoảng đại học trở lên về chuyên ngành nghề quản trị không may hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành nghề khác và chứng chỉ về bình chọn không may bảo hiểm.

Đối với cá nhân trực tiếp chấp hành hoạt động tính toán bảo hiểm, trình độ văn bằng là từ đại học trở lên và yếu tố kiện về chứng chỉ, tiêu chuẩn thực hiện, theo hướng vấn đề kiện về chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với cá nhân trực tiếp thi hành hoạt động tính toán bảo hiểm trong công ty tương đương chuyên gia tính toán (Appointed Actuary) của công ty bảo hiểm nhân thọ, tổ chức bảo hiểm sức khỏe và cao hơn tiêu chuẩn của chuyên gia tính toán đề phòng và tài năng trả tiền của công ty bảo hiểm phi nhân thọ, công ty tái bảo hiểm.

Mức phạt lên đến 60-70 triệu đồng 

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số yếu tố của Nghị định số 98 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48) để cụ thể hóa các hành vi và chế nhạo tài áp dụng đối với từng hành vi vi phạm trong ngành phụ trợ bảo hiểm, chi tiết:

Bổ sung quy định các hành vi vi phạm về cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, theo đó mức xử phạt được pháp luật ứng dụng đối với tư nhân, mức xử phạt đối với doanh nghiệp bằng hai lần mức phạt tiền tư nhân đối với cùng hành vi vi phạm. Các hành vi vi phạm được bổ sung bao gồm:

Phạt tiền trong khoảng 20-30 triệu tiền việt đối với các hành vi: Không làm theo quy chuẩn công nghệ trong lĩnh vực phục vụ phụ trợ bảo hiểm; vi phạm về các nghĩa vụ cung ứng phục vụ phụ trợ bảo hiểm; cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm khi chưa ký hợp đồng cung cấp phục vụ phụ trợ bảo hiểm hoặc phù hợp đồng cung ứng phục vụ phụ trợ bảo hiểm không được lập thành văn phiên bản.

Phạt tiền từ 60-70 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đúng loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm được phép cung ứng; thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm tự nhiên phục vụ yếu tố kiện hoạt động theo luật pháp qui định; tổ chức không có tư cách pháp nhân cung ứng phục vụ phụ trợ bảo hiểm.

Chế độ xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ tư vấn bảo hiểm có thời hạn và đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm có thời hạn, được luật pháp vận dụng đối với từng hành vi vi phạm chi tiết.

T.Công

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: gia nha dat

Đăng nhận xét