TIN TỨC MỚI

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Báo cáo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Cụ thể, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định yếu tố động và bổ dụng thời hạn 5 năm bạn bè Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND đô thị Hòa Bình giữ chức Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh giấc.

Nhân tố động bằng hữu Ngô Ngọc Đức, Tỉnh giấc ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng chỉ định tham gia Ban Thực hiện, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thơ Thành ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2015- 2020, trưng bày để HĐND Đô thị bầu giữ chức Chủ tịch UBND đô thị Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Nhân tố động và bổ dụng thời hạn 5 năm bè bạn È Hải Lâm, Chủ toạ UBND huyện Kỳ Sơn giữ chức Giám đốc Sở Xây đắp.

Luân chuyển đồng chí Bùi Quang quẻ Điệp, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Không gian chỉ định nhập cuộc Ban Chấp hành, Ban thường vụ và đảm nhiệm Phó Bí thơ Quận ủy Kỳ Sơn, nhiệm kỳ 2015- 2020, trình bày để HĐND quận bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Kỳ Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021.

Vấn đề động đồng chí Đinh Thị Thủy, Phó Chủ tịch Hội liên kết Thiếu nữ tỉnh đến kiếm được công việc tại Ban Dân vận Tỉnh ủy để giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

PV

Theo Nhịp sống kinh tế/HoaBinh


Xem nhiều hơn: dat xanh

Đăng nhận xét