TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Đắk Lắk nhân tố động, bổ nhiệm hàng loạt chỉ đạo chủ đạo

Theo đó, Ban Thường vụ Thức giấc ủy Đắk Lắk quyết định cắt cử, vấn đề động ông Bạch Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Thức giấc ủy đến nhận công tác tại Sở Nội vụ (nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch UBND thức giấc quyết định) và khiến Phó Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Doanh nghiệp Tỉnh ủy trong khoảng ngày 1/10/2019.

Vấn đề động và bổ nhậm ông Nguyễn Thượng Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đơn vị Thức giấc ủy giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thức giấc ủy Đắk Lắk từ ngày 1/10/2019;

Nhân tố động và bổ dụng ông È Đình Quế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các tổ chức tỉnh giấc giữ chức Phó Trưởng Ban Nội trị Tỉnh giấc ủy Đắk Lắk từ ngày 1/10/2019.

Hấp thụ và bổ nhậm ông Trần Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Chủ toạ Liên kết Thích hợp tác xã tỉnh giấc đảm nhiệm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đơn vị Tỉnh ủy Đắk Lắk từ ngày 1/10/2019;

Luân chuyển và chỉ định bổ sung ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Bí thơ đảm đang Thức giấc Đoàn nhập cuộc Ban Thực hiện, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thơ Quận ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 1/10.2019;

Yếu tố động ông Hà Huy Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công ty Đảng ủy Khối các tập đoàn tỉnh đến kiếm được công tác tại Ban Dân tộc tỉnh giấc Đắk Lắk trong khoảng ngày 1/10/2019;

Nhân tố động ông Đỗ Việt Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Rà soát Đảng ủy Khối các công ty thức giấc tới nhận công việc tại Quỹ đầu cơ và phát hành Đắk Lắk trong khoảng ngày 1/10/2019.

Tại hội nghị, UBND thức giấc cũng công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tiếp nhận và vấn đề động, bổ nhiệm cán bộ.

Cụ thể: Tiếp thụ và bổ dụng ông Bạch Văn Mạnh, Chánh Văn phòng Thức giấc ủy giữ chức phận Giám đốc Sở Nội vụ, thời gian 5 năm từ 1/10/2019 tới 1/10/2024;

Nhân tố động và bổ nhậm ông  Y Mơ Mlô, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thời điểm từ 1/10/2019 tới 1/10/2024;

Tiếp nhận và bổ nhậm ông Đỗ Việt Tiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các tập đoàn thức giấc giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Đầu cơ và Tạo ra Đắk Lắk, thời điểm trong khoảng 1/10/2019 đến 1/10/2024.

Cắt cử ông Huỳnh Bài, Phó Chủ tịch Kết hợp Thích hợp tác phố tỉnh phụ trách điều hành Liên kết Hợp tác xã thức giấc Đắk Lắk trong khoảng ngày 1/10/2019 cho tới khi bầu chức danh Chủ toạ Liên minh Hợp tác phường tỉnh Đắk Lắk;

Yếu tố động ông Trần Tuấn Anh, Chủ toạ Đoàn kết Hợp tác xã thức giấc đến nhận công việc tại Ban Công ty Tỉnh giấc ủy từ 1/10/2019;

Tiếp thu và bổ nhậm ông Hà Huy Quang quẻ, Trưởng Ban doanh nghiệp Đảng ủy Khối các công ty tỉnh giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh giấc Đắk Lắk, thời gian từ 1/10/2019 đến 1/10/2024.

Y Vân

Theo Nhịp sống kinh tế


Tham khảo thêm: bat dong san

Đăng nhận xét